SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMINutnost změny v chování k životnímu prostředí na lidstvo doléhá stále výrazněji. Není lepší cesty než začít s výchovou u těch, kteří dopady současné devastace přírody pocítí nejvíce.


PROGRAMY A EXKURZE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Den vody

U příležitosti mezinárodního dne vody (22.březen) nabízíme přednášku na vaší škole se zaměřením na význam vody, vodní živočichy, vodní rostliny a hospodaření s vodou. Přednáška je doplněna použitím názorných ukázek vodních živočichů, rostlin a ryb. 


Obojživelníci jako nenahraditelný indikátor čistoty životního prostředí.

Exkurze probíhá v prostorech nově zřízené expozice mokřadního biotopu, který je součástí našeho vinohradu v obci Smrkový Týnec. Jedná se o unikátní prostor věnovaný vodním rostlinám a vodním živočichům.

Dětem je umožněno poznat společenství tvorů a rostlin, vodní hmyz a čeká na ně soutěž o zajímavé ceny.  

Počet dětí na exkurzi není limitován, ale doporučujeme maximálně 25 dětí na jednu skupinu.

Program exkurze je koncipován v trvání 1. až 2. hodin podle věku dětí.

Doporučujeme pro žáky 1. a 2. stupně.

Individuální požadavky lze řešit telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Pokud to bude v našich silách, rádi jim vyhovíme.

Během exkurze jsou k dispozici veškeré gastronomické služby naší letní restaurace.

Botanický a přírodovědný kroužek

Vinohrad ve Smrkovém Týnci byl již od svého vzniku koncipován jako mikrobiotop a přírodě byla a je věnována mimořádná pozornost. Výsledkem této snahy je, že se u nás můžete potkat běžně s celou řadou chráněných živočichů a rostlin.

Nachází se zde ideální prostor pro dětské botanické a přírodovědné aktivity. Protože dnešní děti jsou generací, která současnou nezodpovědnou devastaci přírody pocítí nejvíce.


BOTANICKÝ KROUŽEK

Botanický kroužek je určen především pro děti se zájmem o práci s půdou, pěstitelství plodin a květin. Děti se u nás naučí základní úkony potřebné pro pěstování zeleniny a některých druhů ovoce. Důraz je kladen na znalosti získané vlastní praxí a také teoretická cvičení, sběr léčivek a vedení herbáře.

Cena za měsíční školné je 150 Kč

Schůzky Botanického kroužku se konají každou sobotu v exkluzivním prostředí našich zahrad od 10 hodin do 14 hodin. Botanický kroužek zahajujeme v měsíci dubnu a ukončujeme jeho činnost v měsíci říjnu. Děti jsou pojištěny a rozděleny do skupin po šesti.

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

Je určen dětem se zájmem o živou přírodu. Ti se u nás naučí respektu k přírodě, mohou se zapojit do projektu Zelené terapie, Vlastním pozorováním a především prací se podílí na vytvoření prostředí pro život obojživelníků, ryb, plazů. 

Ti nejnadanější získají možnost letní brigády na pozici průvodců v Mokřadním biotopu.V letních měsících připravujeme pravidelnou akci Noc na vinohradu s možností večerního a nočního pozorování a metodických cvičení.


V případě zájmu o účast v některém z našich kroužků nás můžete kontaktovat na našem E-mailu, zavolat či se k nám do Smrkového Týnce přijet rovnou podívat. 

PROGRAM PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY SE ZAMĚŘENÍM NA GASTRONOMII A SLUŽBY, ZEMĚDĚLSTVÍ, SADAŘSTVÍ A ZAHRADNICTVÍ

Pro studenty nabízíme několik témat přednášek a záleží pouze na vašem rozhodnutí pro které se rozhodnete.

Témata lze i kombinovat do jednoho dne.

1.Vinohradnictví
2.Ekologické vinohradnictví a vína nové vlny
3.Sommelierství a základy vinařské abecedy

4.Vinařství a vinohradnictví v České republice.

5.Historie českého vinařství.

Program exkurze je koncipován v trvání 2. vyučovacích hodin( včetně malého vědomostního testu).

Doporučujeme pro žáky gastronomického školství obchodu.

Individuální požadavky lze řešit telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Pokud to bude v našich silách, rádi jim vyhovíme.

Během exkurze jsou k dispozici veškeré gastronomické služby naší letní restaurace.


Studentům je umožněno nahlédnout, přímo v praxi, do některé z fází výroby vína. Seznámí se tak zajímavou a poutavou formou s ne příliš oblíbenou teorií výroby vín.

Přednášejícím a průvodcem je majitel vinohradu, lektor, autor vinařských publikací a akreditovaný sommelier Petr Doležal.

Přednášku lze rozšířit o základy vinařského minima se zaměřením na vyučovaná témata v českém gastronomickém školství.

Termíny exkurzí v expozici od měsíce dubna do konce června a v září a říjnu.
Počet studentů na exkurzi není limitován, ale doporučujeme 20 účastníků na jednu skupinu.

Jako novinku pro rok 2024 zavádíme možnost pracovních stáží přímo u nás na vinohradu.

Tato nabídka je určena vybraným studentům a zájemcům o obor vinohradnictví a pěstování vinné révy. 

Výuka probíhá v duchu nového přístupu k rostlinám s vyloučením chemizace a návratu k původnímu přírodním cyklům s respektováním půdního zákona.

.

Není nic snadnějšího než u nás proměnit suchou teorii v zajímavou praxi.