PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informační povinnost správce

Na tomto místě si Vás Petr Doležal-knižní vydavatelství, Husova 787 Chrudim 53701 dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR - General Data Protection Regulation).

Kdo spravuje moje osobní údaje?

Pokud jste naším zákazníkem, osobou navštěvující webové stránky www.knihy-petra-dolezala, je správcem Vašich osobních údajů Petr Doležal-knižní vydavatelství IČO: 45936994

Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

Jako správce nás můžete kontaktovat na adrese Knižní vydavatelství Husova 787 Chrudim-53701,

E-mail: temne-vody@seznam.cz telefonní číslo +420 60966377 9-18 hodin po-pá

Kdo je u nás pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Jelikož nejsme orgánem veřejné moci, nemáme povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

Kdy se mohu obrátit na Knižní vydavatelství Petra Doležala ve věci ochrany osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.

Z jakého důvodu zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste si koupili přes internet některou z námi nabízených knih). Dále pak zpracováváme údaje o chování Vaší IP adresy na našich webových stránkách pomocí nástroje Google Analytics. Anonymizované údaje používáme pro účely sledování návštěvnosti našich stránek.

Předáváte nebo sdílíte moje osobní údaje s jinými subjekty?

Osobní údaje o svých zákaznících sdílíme v rozsahu nezbytně nutném s přepravními společnostmi, a to pro účely plnění smlouvy. K údajům o návštěvnících našich webových stránek a zákaznících E-shopu má přístup také společnost, která spravuje naše webové stránky a E-shop. Údaje o zákaznících našeho E-shopu v rozsahu poštovní doručovací adresa má k dispozici dopravní společnost(Česká pošta)

Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii s výjimkou případů, kdy provedete objednávku zboží s doručením mimo EU.

Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům• opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné• vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

Dal jsem souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů od zákazníků ve většině případů nevyžadujeme, neboť zpracováváme Vaše údaje na základě jiných právních důvodů, zejména pro účely plnění smlouvy. Pokud však udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.