NÁŠ VINOHRAD

On every continent, in every country, in every region, we find ecologically clean plantations, fields, farms, orchards and vineyards. They are called RETURN ...

Sur chaque continent, dans chaque pays, dans chaque région, nous trouvons des plantations, des champs, des fermes, des vergers et des vignobles écologiquement propres. Ils s'appellent RETOUR...

Aktuálně z našeho vinohradu.

Jak se hrozny zvětšují a sládnou, nastává čas jejich balení...HISTORIE VINOHRADU VE SMRKOVÉM TÝNCI

Vinohrad ve Smrkovém Týnci byl založen v roce 2014. Na jaře tohoto roku byly přivezeny hlavy révy ke zkušebnímu vysázení v počtu 100 Ks. Odrůdy byly zvoleny, po konzultaci, tak, aby reflektovaly přírodní podmínky (především květnové mrazy a brzký příchod podzimu). Tedy počasí které k podhůří Železných hor neodmyslitelně patří. Preferovali jsme myšlenku, že po pěti letech vybereme ty nejvhodnější k dalšímu namnožení a postupné dosadbě.


V roce 2017 jsme osadili další plochy odrůdou Solaris. Ta se velmi dobře aklimatizovala a dnes tvoří nejpočetnější výsadbu a dosahuje standardního a spolehlivého výnosu a její hrozny jsou základem pro výrobu všech jakostních kategorií našich vín.

Důraz byl od počátku kladen na kvalitu půdy, kterou bylo nutno hloubkově provzdušnit a "ohřát". Volba padla na vátý písek a jak se později ukázalo, byla to volba velmi správná. Do letošního roku jsme navezli na vinohrad již 550 tun písku.

Způsob vedení byl zvolen, nejprve,  "na hlavu" abychom předešli problémům s počasím i ptáky a usnadnila se nám individuální práce s každým keřem, ale ten se ukázal nepraktickým a tak jsme přešli k " vlastnímu vysokému stromkovému vedení"

Do historie našeho vinohradu se zapíše rok 2021 jako přelomový. Nákupem nových pozemků dochází k rozšíření plochy vinohradu, selekcí se uvolňuje místo pro perspektivní odrůdy a nový způsob vysokého "stromového vedení a řezu" je dalším z našich faktorů při boji s plísněmi, jarními mrazy a ptactvem.

 Protože nepracujeme s žádnými chemickými postřiky a tedy nemůžeme vsadit na pomoc " mocné chemie" přistoupili jsme k vyklučení následujících odrůd, které se u nás v " zeleném programu" neosvědčily. 

Z vinohradu zcela zmizela následující druhová skladba:  Sauvignon, Pinot Noir, Chenin blanc, Sylváner, Ryzlink rýnský, Tramín červený, Krystal.

Nadále jsou našimi nosnými pilíři odrůdy Solaris, Muscat blanc, Lipovina a několik experimentálních odrůd ( prozatím zanedbatelného významu).

Více se osvědčují odrůdy s pevným a tvrdým listovím s pozdnějším startem rašení a pozdnějším dozráváním "pod zeleným listovím".


Železné hory bývají nazývány učebnicí geologie České republiky

Klimatické podmínky vinohradu ve Smrkovém Týnci


Náš vinohrad se nachází v oblasti klimaticky mírně teplé a mírně vlhké.

Klima Železných hor se významně neliší od klimatu ostatních vrchovin podobných nadmořských výšek v ČR.


Průměrná roční teplota klesá s nadmořskou výškou o 0,63°C na 100 metrů. V údolních polohách nastávají větší rozdíly v ranních a poledních teplotách.

Roční úhrn srážek se zvyšuje v průměru o 50 mm na 100 výškových metrů. V zimě se ve vyšších partiích často tvoří námrazy. Typickým úkazem je zvrat teplotních pásem v hlubokých údolích potoků a řek.
Pro svoji malou nadmořskou výšku se v Železných horách nevytvářejí typické mrakové inverze, ale pouze mlhové inverze v údolích.

Průměrné roční teploty dosahují hodnot 8 - 9°C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 700 až 800 mm. Oblast se rozkládá na přechodu orografických jednotek Chrudimské pánve a blízkých Železných hor na ploše 3 320 ha v průměrné nadmořské výšce v rozpětí 243 - 697 m. n. m.

Složení půdy a geologie oblasti

Písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment

Horniny: písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment, Typ hornin: sediment nezpevněný,

Zrnitost: písčito-hlinitá až hlinito-písčitá,

Mineralogické složení: pestré,

Železné hory bývají nazývány učebnicí geologie České republiky pro pestrou mozaiku hornin, která není nikde jinde k vidění na tak malé rozloze( červená žula, vápenec, železo, zlato, pískovec...).

Charakteristickým jevem zdejšího klimatu je poměrně pozdní nástup spolehlivého prohřátí spodní úživné vrstvy půdy na 10°C ( pravidelně kolem druhé půlky května), která je pro nástup vegetačního období rozhodujícím faktorem.

Na našem vinohradu jsme aplikovali, jako první v České republice, Vysoké stromkové vedení

Protože se náš vinohrad nalézá v podhůří Železných hor, potýkali jsme se opakovaně se zdejšími " rozmary matky přírody."

Pozdní jarní květnové mrazy a pravidelný mrazík v prvním týdnu, jinak slunného, měsíce října.

Přemýšleli jsme a vsadili na přirozenost révy jako liánovité rostliny.

Pouštíme ji až do výše 2.5 metrů a výsledek je překvapivý. Réva je provzdušněna, hrozny jsou stejnoměrně vystaveny slunečnímu osvitu, práce s keřem je snadnější( žádné ohýbání) a nemáme výrazné problémy s ptactvem.

Problémem může být však silný vítr a tak doporučujeme jednotlivé podpěry bytelně ukotvit. S vývazy je také práce více než na " drátěnce", ale výsledek stojí za všechnu námahu.

Řez vinné révy jest nejvýznamnějším zásahem do života vinného keře

Řez vinné révy na našem vinohradu od roku 2016 a naměřené denní a půdní teploty2016 22.únor- denní teplota +7°c půda +10°c

2017 22. únor-denní teplota +9°c půda +10°C

2018 9.březen-denní teplota +10°c( 22.února bylo -16°c) půda +8°c

2019 18.únor-denní teplota +14°c( nejteplejší a nejsušší rok) půda +11°c

2020 25.únor-denní teplota +8°c půda +10°c

2021 22.únor-denní teplota +14°c půda +9°c

2022 22.únor- denní teplota +7°c půda +7°c

2023  7.březen ( 22.února byla teplota -4°c) denní teplota +11°c půda +10°c

Počasí a jeho pozorování na našem vinohradu od požehnání.

Přehled počasí na našem vinohradu od roku 2016


2016

VELMI DOBRÝ A TEPLÝ ROK BEZ VÝKYVŮ V POČASÍ. MLADÁ RÉVA DOBŘE PROSPEROVALA A ZMRZLÍ MUŽI NEUDEŘILI S OBÁVANOU SILOU.

VÁHA SKLIZENÝCH HROZNŮ ČINILA 170 KG.

V TOMTO ROCE SE ŽÁDNÁ VÍNA NEVYROBILA.

2017

V OBDOBÍ LEDOVÝCH MUŽŮ (17.květen) BYLO NAMĚŘENO -6°C. VELMI ŠPATNÝ ROK I PRO OSTATNÍ OVOCE, NATOŽ PRO MLADOU RÉVU. 

VÁHA SKLIZENÝCH HROZNŮ ČINILA 106 KG

V TOMTO ROCE SE ŽÁDNÁ VÍNA NEVYROBILA

2018

PRVNÍ Z MIMOŘÁDNĚ TEPLÝCH A SUCHÝCH ROKŮ. ÚRODA BYLA VŠAK VELMI PĚKNÁ A TO I U OSTATNÍHO OVOCE A PŘEDEVŠÍM JAHOD.
VÁHA SKLIZENÝCH HROZNŮ ČINILA 716 KG


V TOMTO ROCE JSME ZAHÁJILI VÝROBU VÍNA KATEGORIE NOBLE MARGUE.

2019

ASI JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ROKŮ. RÉVA ODKVETLA JIŽ 15.KVĚTNA. REKORDNÍ ÚRODA A VYSOKÁ CUKERNATOST HROZNŮ. ZMRZLÍ MUŽI SE NEDOSTAVILI.
VÁHA SKLIZENÝCH HROZNŮ ČINILA 1 145 KG.


V TOMTO ROCE JSME ZAHÁJILI VÝROBU VÍNA KATEGORIE SELECTION. V NABÍDCE SE OBJEVILA I ČERVENÁ VÍNA.

2020

SLIBNĚ SE ROZBÍHAJÍCÍ ROK ( DUBEN BYL SLUNEČNÝ) ALE KVĚTEN CELÝ PROPRŠEL A BYLY VELMI NÍZKÉ TEPLOTY. I PRVNÍ DVA TÝDNY ČERVNA BYLY MOKRÉ A TAK SE TO VELMI NEGATIVNĚ PROJEVILO I NA ÚRODĚ. MNOHÉ Z ODRŮD PŘIŠLY O CELOU OSÁDKU HROZNŮ.
VÁHA SKLIZENÝCH HROZNŮ ČINILA 565 KG.


V TOMTO ROCE JSME ZAHÁJILI VÝROBU VÍNA KATEGORIE EXCEPTIONNEL

2021

DLOUHÁ ZIMA A POZDNÍ START RAŠENÍ ZACHRÁNIL NÁŠ VINOHRAD PŘED ZMRZLÝMI MUŽI. JARNÍ MRAZY VŠAK NAPÁCHALY ZNAČNÉ ŠKODY V OKOLNÍCH STÁTECH (NEJVÍCE VE FRANCII). ŘEZ PROBĚHL BEZ PROBLÉMŮ A RAŠENÍ JSME ZAZNAMENALI AŽ NA KONCI KVĚTNA. LÉTO BYLO SLUNNÉ A DOSTATEČNĚ I PRŠELO. VINICE PATER NOSTER NEUTRPĚLA ŽÁDNOU PŘÍRODNÍ KATASTROFOU. SRPEN BYL VŠAK K DOZRÁVAJÍCÍM HROZNŮM DOSTI MACEŠSKÝ A PANOVALY OBAVY Z PLÍSNÍ PRO ZNAČNOU DEŠTIVOU ZÁLIVKU. ZÁŘÍ VŠAK VŠE OBRÁTILO V NÁŠ PROSPĚCH. BYLO TEPLÉ, SLUNNÉ A DOSLADILO VINOHRAD DO NETUŠENÝCH CUKRŮ. MĚSÍCE ŘÍJEN A LISTOPAD BYLY TEPLOTNĚ NADPRŮMĚRNÉ A UMOŽNILY I PRÁCI VE VINOHRADU. VÝRAZNĚ NEPRŠELO, ALE TAKÉ NEBYLO ÚMORNÉ SUCHO. PRVNÍ MRÁZ SE DOSTAVIL 22.PROSINCE A TRVAL 3 DNY.

VÁHA SKLIZENÝCH HROZNŮ ČINILA 475,5 KG.

V TOMTO ROCE JSME ZAHÁJILI VÝROBU VÍNA KATEGORIE NECTAR INRI


2022

JARO SE JEVILO VELMI NADĚJNĚ A VLASTNĚ PŘIŠLO PO PŘEDPISOVÉ ZIMĚ. V DUBNU SE JIŽ PRODLUŽOVAL SLUNEČNÍ OSVIT A RÉVA SE PROBOUZELA ZE SVÉ ZIMNÍ HYBERNACE JAKO ASTRONAUTI ŠETŘÍCÍ SÍLY PŘI DLOUHÉM LETU. PODPOROU BYL I KVĚTEN, SIC DEŠTIVÝ ALE TEPLÝ A PŘEDEVŠÍM BEZ PŘÍCHODU OBÁVANÝCH ZMRZLÝCH CHLAPÁKŮ POUZE 30. A 31.KVĚTNA KLESLA TEPLOTA NA POUHÉ 3°C ALE TO JIŽ NÁSTUP NEZASTAVILO. ČERVEN BYL SLUNEČNÝ A POTŘEBNĚ ZÁLIVKOVĚ PRŮMĚRNÝ, ALE DO KVĚTENSTVÍ RÉVY NAŠTĚSTÍ DÉŠ´T NEZASÁHL. OD DRUHÉ PŮLKY ČERVENCE DO KONCE SRPNA BYLO VELMI MÁLO DEŠTĚ ALE TO PŘECE RÉVĚ NEVADÍ. VYZRÁVALA DO PĚKNÉ A ZDRAVÉ ÚRODY A PROSTA NEMOCÍ SLIBOVALA REKORDNÍ ÚRODU.TU JSME SNIŽOVALI OPAKOVANÝM ZELENÝM SBĚREM. ZÁŘÍ PŘEKVAPILO CHLADNÝMI RÁNY A DEŠTĚM ALE OBAVY Z PLÍSNÍ SE NAŠTĚSTÍ NENAPLNILY. CELÉ ZÁŘÍ NÁM TEDY AŽ NA MALOU VYJIMKU PROPRŠELO A CHLADNÝ RÁZ SE PŘESOUVAL AŽ DO PRVNÍHO TÝDNE ŘÍJNA A PAK PŘIŠLA KONEČNĚ TOUŽEBNĚ OČEKÁVANÁ ZMĚNA V POČASÍ. CELÝ ŘÍJEN BYL NADPRŮMĚRNĚ TEPLÝM BEZ POHROM A VÝKYVŮ A HROZNY SNADNO VYZRÁVAJÍ A SPLŇUJÍ PARAMETRY PRO ZAŘAZENÍ DO NEJVYŠŠÍCH JAKOSTNÍCH TŘÍD. ZAČÁTEK MĚSÍCE LISTOPADU BYL OPĚT SLUNNÝ A TAK JSME SE SBĚREM HROZNŮ MOHLI POSEČKAT. PŘEZRÁLÉ AŽ ROZINKOVÉ HROZNY ODRŮDY MUSCAT BLANC JSME SKLÍZELI 9.LISTOPADU. CUKRY JSOU NEUVĚŘITELNÉ A DOSTEČNÉ PRO VÝROBU DALŠÍCH JAKOSTNÍCH TŘÍD Z TÉTO MIMOŘÁDNÉ ODRŮDY. PRVNÍ SNĚŽENÍ SE OBJEVILO 18.LISTOPADU. RÉVA STAČILA PĚKNĚ VYZRÁT DO DŘEVA A PROTOŽE JE ŘÁDNĚ ZAKOPČENÁ TAK VĚŘÍME,  ŽE BUDE ZIMOVAT BEZ PROBLÉMŮ. V MĚSÍCI PROSINCI BYL VINOHRAD  14 DNŮ POD SNĚHEM A JEDEN TÝDEN DOST SILNĚ MRZLO, TEPLOTY SE V NOCI DOSTALY I POD MÍNUS 10°C. ZÁVĚR ROKU BYL VŠAK OPĚT TEPLÝM A NA SILVESTRA DOKONCE LÉTALY VČELKY. TEPLOTA ATAKOVALA NEUVĚŘITELNÝCH 15 °C.

VÁHA SKLIZENÝCH HROZNŮ ČINILA 651.5 KG.

2023
V PRVNÍ DEKÁDĚ MĚSÍCE LEDNA PANUJE NEZVYKLÉ TEPLO. TEPLOTY PŮDY MĚŘENÉ VE 40 CM SE POHYBUJÍ V ROZMEZÍ OD 5°C DO 8°C . NEJSOU ŽÁDNÉ NOČNÍ MRAZY A JE DOSTI DEŠTIVO. V DRUHÉ A V ZAČÁTKU TŘETÍ DEKÁDY LEDNA PANOVALO AŽ NEZVYKLÉ TEPLO. OD 21.LEDNA LEŽÍ NA VINOHRADU SOUVISLÁ VRSTVA SNĚHU CCA 8 CM A NOČNÍ TEPLOTY SE DOSTÁVAJÍ K TEPLOTĚ -5°C.TENTO RÁZ POČASÍ TRVAL AŽ DO KONCE MĚSÍCE LEDNA. I V PRVNÍ DEKÁDĚ MĚSÍCE ÚNORA MRAZY POKRAČUJÍ. PAK PŘICHÁZÍ KRÁTKÁ TŘÍDENNÍ OBLEVA S TEPLOTAMI 8°C A PO NÍ PANUJÍ OPĚT MRAZY KTERÉ SE POHYBUJÍ VE DNE KOLEM 1°C A V NOCI -6°C. SLUNCE JE MÁLO A DOST PRŠÍ A TAKÉ SE OBĚVUJÍ CELODENNÍ MLHY. MĚSÍC BŘEZEN NAVAZUJE POČASÍM NA PŘEDCHOZÍ DEKÁDU ÚNORA.VE DNE SE TEPLOTY DOSTANOU AŽ K TEPLOTĚ + 12°C ALE V NOCI KLESAJÍ K TEPLOTĚ - 6°C.I DRUHÁ DEKÁDA MĚSÍCE BŘEZNA SE NESLA V RÁZU JARNÍHO POČASÍ S DENNÍM SLUNCEM A NOČNÍMI MRAZY.I DRUHÁ DEKÁDA BYLA DOSTI SRÁŽKOVĚ NADPRŮMĚRNÁ.TŘETÍ DEKÁDA MĚSÍCE BYLA PLNÁ VÝKYVŮ OD NĚKOLIKA DENNÍCH JARNÍCH DNŮ PO SNĚHOVOU NADÍLKU V PRŮBĚHU JEDNOHO TÝDNE. V POSLEDNÍ DEKÁDĚ BŘEZNA PANOVALO DOSTI DEŠTIVÉ POČASÍ ALE NECHYBĚLY ANI SLUNEČN DNY.MĚSÍC DUBEN JE VÝRAZNĚ MOKRÝM A CHLADNÝM. SNĚHOVÉ PŘEHÁŃKY SE OBJEVUJÍ VE VŠECH NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH JEŠTĚ V POLOVINĚ MĚSÍCE. I KVĚTEN POKRAČOVAL V NADÍLCE STUDENÝCH RÁN A POZVOLNÉHO OTEPLOVÁNÍ.TEPRVE V ČERVNU SE POČALO VÝRAZNĚJI OTEPLOVAT I TAK SE V TOMTO ROCE DÁ PŘEDPOKLÁDAT DVA AŽ TŘI DÝDNY OPOŽDĚNÍ OPROTI LETŮM PŘEDEŠLÝM.DRUHÁ PŮLE ČERVNA DVĚ DEKÁDY ČERVENCE JSOU VE ZNAMENÍ SUCHÉHO A HORKÉHO LÉTA.PRŠET ZAČALO AŽ 7.SRPNA A PRŠELO VYDATNĚ PO TŘI DNY.DÉŠŤ K NÁM BYL VLÍDNÝ A NEBYL DOPROVOZEN ŽÁDNOU NIČIVOU BOUŘKOU, VĚTREM A KROUPAMI.


Naši zelení přátelé ošetřovaní na vinohradu ve Smrkovém Týnci

SOLARIS 

Název této vznešené odrůdy je prý odvozen od její lásky ke slunečním paprskům. S tím bych tedy souhlasil. Je na sluníčku přímo závislá, dobře jej snáší i když přímé a horké paprsky července či srpna dokáží některé bobule na hroznu spálit ( nikdy však ne celý hrozen). Za dobu našeho přátelství jsem si všimnul že se jedná ( kupodivu) o hrozny situované spíše k západu než k jihu ( jak by se dalo očekávat).

V rodokmenu nalezneme, po několikatero šlechtění, předky za které se nemusí v žádném případě stydět ( přímo aristokratický původ). Těmi jsou Ryzlink rýnský, Pinot Gris (Rulandské šedé) či Muškát Ottonel. 

Není náročná na složení půdy, ale vyžaduje hojné hnojení ( nejlépe organikou jako u nás každé dva roky) a široký spon zajišťující dostatek slunce, cirkulaci vzduchu a snadný přístup k východnímu slunci. 

Vůči plísňovým chorobám je vysoce odolná( peronosporu zvládá snadno) při padlí je potřeba ji preventivně hlídat, při prvních náznacích okamžitě zakročit. napadení ušlechtilou plísní je sporadické. Dozrává spolehlivě a brzy ( po potřebné selekci se dostávají zbylé hrozny do vysokých cukrů a váhy).  Hrozny vydrží na keři snadno až do listopadu a dá se s nimi přímo kouzlit. Vína jsou lehká, voňavá, ale mohou být výrazně alkoholická s nekonečně dlouhou dochutí a životností.

Solaris velmi dobře snáší vysoké stromkové vedení, dá se množit hřížením i řízkováním. Snadno vyzrává, před příchodem zimy do dřeva a doporučuji každým jarem lehké kartáčování kůry. Malé komplikace mohou nastat v révové školce ( prvním rokem se o mladé rostliny pokouší s úspěchem pozdní plísně) a tak je prevence na místě. Pozor. 

Solaris je velmi plodná odrůda a pokud chceme docílit kvalitní hrozen pro výrobu vína, je nutná " zelená sklizeň" kdy odstraňujeme až 1/3 úrody.

LIPOVINA

Název této prastaré odrůdy je odvozen od tvaru listů ( opravdu  těžko naleznete list vinné révy který má téměř srdčitý tvar). Odrůda je významná především pro přípravu slavných Tokajských vín ( společně s Muškátem a Furmintem) a její podíl ve výsledném víně je kolem 20%. Na našem vinohradu zaujímá třetí místo v početnosti výsadby a z vlastních zkušeností ji můžeme s klidem doporučit i do chladnějších oblastí a vyšší nadmořské výšky ( u nás je to 400 metrů) pokud ji zajistíte dostatek slunečního osvitu, vzdušnost a hnojenou půdu( jak jinak než organikou). 

Dosahuje neuvěřitelné výtěžnosti při řízkování( až 80%) a již v prvním roce svého života se bujně hlasí o své místo na slunci. 

S plísněmi si také sama poradí, ale je nutná častá prevence. Není příliš náchylná na padlí, ale vadí ji zastínění, nedostatek slunečních paprsků a omezená cirkulace vzduchu.

Pozor, nesnáší dlouhodobé sucho a tak je u nás situovaná do výsadeb na umělých kopcích orientovaných k jihu s písečně jílovitým podložím.

 V úrodě je spolehlivá ( s charakteristickými dlouhými hrozny, v Maďarsku jim říkali rukáš ( něco jako liščí ocas). 

Hrozny udrží až do pozdního podzimu a dosahují pěkné sladkosti a po Rýnském ryzlinku zřejmě největší kyseliny.


MUSCAT BLANC

I když je této, pro náš vinohrad, mimořádné odrůdě věnovaná samostatná stránka, ve výčtu samozřejmě nemůže chybět. 

Muscat blanc je naše srdeční záležitost a vzájemný vztah je k nevidění. Jako odrůda preferuje suché a slunečné stanoviště. vyžaduje dostatek slunečních paprsků po celý den a dobře hnojenou půdu ( samozřejmě organikou). Je z prvních který se "obléká" do svěže zeleného listoví, snadno si poradí s plísněmi ( pokud má dostatek prostoru a není zastíněn). 

Je bujný v růstu a tak se musí  provádět několik "zelených sklizní"  (u nás opakovaně až do začátku srpna). V úrodě je spolehlivý i když nepanuje zrovna ideální přízeň počasí. Hrozny jsou živeny tuhým a pevným listem který vydrží minimálně do konce října, ale je nutné hrozen chránit před hmyzem balením. Výsledná vína jsou neopakovatelná a v chutí nedostižná. Dominuje jim výrazné muškátové aroma podpořené vysokým alkoholem, zlatavou barvou a svěží kyselinou.

Procentuální zastoupení jednotlivých odrůd na našem vinohradu ve Smrkovém Týnci 

1.Plodné rostliny                                            3.Ostatní

Solaris                           53.3%                 Othello                         3.17%
Muscat blanc              23.8%                   Riesling                        1.5%
Lipovina                      14.2%                  Stolní odrůdy               3.17%
Merlot                             3.17%               Dekorativní podnož     6.34%

2. Nové výsadby

Solaris                            60%

Muscat blanc                 27%

Lipovina                        11%                       

VINOHRAD, KRÁTCE, PO SVÉM ZALOŽENÍ