NÁŠ VINOHRAD

On every continent, in every country, in every region, we find ecologically clean plantations, fields, farms, orchards and vineyards. They are called RETURN ...

Sur chaque continent, dans chaque pays, dans chaque région, nous trouvons des plantations, des champs, des fermes, des vergers et des vignobles écologiquement propres. Ils s'appellent RETOUR...

Měsíc červen na našem vinohradu.

Měsíc červen  je u nás časem podlomu a opatrného řezu nadprodukčních výhonů.

 Zbavujeme tak keře nadbytečné zátěže a snižujeme záměrně úrodu, aby se rostliny zbytečně nepřetěžovaly.
Klimatické podmínky


Náš vinohrad se nachází v oblasti klimaticky mírně teplé a mírně vlhké. Klima Železných hor se významně neliší od klimatu ostatních vrchovin podobných nadmořských výšek v ČR.
Průměrná roční teplota klesá s nadmořskou výškou o 0,63°C na 100 metrů. V údolních polohách nastávají větší rozdíly v ranních a poledních teplotách. Roční úhrn srážek se zvyšuje v průměru o 50 mm na 100 výškových metrů. V zimě se ve vyšších partiích často tvoří námrazy. Typickým úkazem je zvrat teplotních pásem v hlubokých údolích potoků a řek.
Pro svoji malou nadmořskou výšku se v Železných horách nevytvářejí typické mrakové inverze, ale pouze mlhové inverze v údolích.


Průměrné roční teploty dosahují hodnot 8 - 9°C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 700 až 800 mm. Oblast se rozkládá na přechodu orografických jednotek Chrudimské pánve a blízkých Železných hor na ploše 3 320 ha v průměrné nadmořské výšce v rozpětí 243 - 697 m. n. m.


Složení půdy a geologie oblasti

Písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment 

Horniny: písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment, Typ hornin: sediment nezpevněný, 

Zrnitost: písčito-hlinitá až hlinito-písčitá, 


Mineralogické složení: pestré, 

Železné hory bývají nazývány učebnicí geologie České republiky pro pestrou mozaiku hornin, která není nikde jinde k vidění na tak malé rozloze( červená žula, vápenec, železo, zlato, pískovec...).


Charakteristickým jevem zdejšího klimatu je poměrně pozdní nástup spolehlivého prohřátí spodní úživné vrstvy půdy na 10°C ( pravidelně kolem druhé půlky května), která je pro nástup vegetačního období rozhodujícím faktorem.


HISTORIE VINOHRADU VE SMRKOVÉM TÝNCI

Vinohrad ve Smrkovém Týnci byl založen v roce 2015. Na jaře tohoto roku byly přivezeny hlavy révy ke zkušebnímu vysázení v počtu 100 Ks. Odrůdy byly zvoleny, po konzultaci, tak, aby reflektovaly přírodní podmínky (především květnové mrazy a brzký příchod podzimu). Tedy počasí které k podhůří Železných hor neodmyslitelně patří. Preferovali jsme myšlenku, že po pěti letech vybereme ty nejvhodnější k dalšímu namnožení a postupné dosadbě.

Bílé, původně vysazené odrůdy
Riesling, Muscat blanc, Sauvignon, Chenin blanc, Tramin rouge, Viognier, Pinot gris, Solaris, Sylváner
Modré, původně  vysazené odrůdy
Merlot, Pinot Noir, později Othello

V roce 2017 jsme osadili další plochy odrůdou Solaris u nás, pro své mimořádné vlastnosti, s úctou přezdívanou, La grande S. Ta se velmi dobře aklimatizovala a dnes tvoří nejpočetnější výsadbu a dosahuje standardního a spolehlivého výnosu a její hrozny jsou základem pro výrobu všech jakostních kategorií našich vín.

Důraz byl od počátku kladen na kvalitu půdy, kterou bylo nutno hloubkově provzdušnit a "ohřát". Volba padla na vátý písek a jak se později ukázalo, byla to volba velmi správná. Do letošního roku jsme navezli na vinohrad již 500 tun písku.

Způsob vedení byl zvolen nejprve  "na hlavu" abychom předešli problémům s počasím i ptáky a usnadnila se nám individuální práce s každým keřem.  

Náš vinohrad se stal v několika letech své existence hojně navštěvovanou atrakcí. Především pro krásu vinných keřů, ale také pro celkový dojem který návštěvníkům nejvíce připomíná Provensálský venkov. Jistě, pro všudypřítomné a nepřehlédnutelné keře levandule vyjímající se na bělostném písku, neuvěřitelně pozitivní atmosféru a pro obsluhující personál, který se o hosty s otevřenou náručí vždy rád postará. 


Do historie našeho vinohradu se zapíše rok 2021 jako přelomový. Nákupem nových pozemků dochází k rozšíření plochy vinohradu, selekcí se uvolňuje místo pro perspektivní odrůdy a nový způsob vysokého "stromového vedení a řezu" je dalším z našich faktorů při boji s plísněmi, jarními mrazy a ptactvem.

Z vinohradu zcela zmizela následující druhová skladba: Super Toscana, Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chenin blanc, Sylváner, Ryzlink rýnský, Tramín červený, Krystal. 

Nadále jsou našimi nosnými pilíři odrůdy Solaris, Muscat blanc, Viognier a několik experimentálních odrůd( zanedbatelného významu). 

Více se osvědčují odrůdy s pevným a tvrdým listovím s pozdnějším startem rašení, průběžným dozráváním "pod zeleným listovím".

Specifický a originální způsob vedení vinné révy na našem vinohradu "Stromkové vysoké vedení".


Protože se náš vinohrad nalézá v podhůří Železných hor, potýkali jsme se opakovaně se zdejšími " rozmary matky přírody." 

Pozdní jarní květnové mrazy a pravidelný mrazík v prvním týdnu, jinak slunného, měsíce října. 

Přemýšleli jsme a vsadili na přirozenost révy jako liánovité rostliny. 

Pouštíme ji až do výše 2.5 metrů a výsledek je překvapivý. Réva je provzdušněna, hrozny jsou stejnoměrně vystaveny slunečnímu osvitu, práce s keřem je snadnější( žádné ohýbání) a nemáme problémy s ptactvem.


Problémem může být silný vítr a tak doporučujeme jednotlivé podpěry mírně ukotvit. S vývazy je také práce více než na " drátěnce", ale výsledek stojí za trochu té námahy.

Řez vinné révy na našem vinohradu od roku 2016 a naměřené denní teploty2016   22.únor- denní teplota +7°c 

2017   22. únor-denní teplota +9°c

2018   9.březen-denní teplota +10°c( 22.února bylo -16°c)

2019    18.únor-denní teplota +14°c( nejteplejší a nejsušší rok)

2020   25.únor-denní teplota +8°c

2021    22.únor-denní teplota +14°c 

2022    22.únor- denní teplota +7°c 

Přehled počasí na našem vinohradu od roku 2016

2016

VELMI DOBRÝ A TEPLÝ ROK BEZ VÝKYVŮ V POČASÍ. MLADÁ RÉVA DOBŘE PROSPEROVALA A ZMRZLÍ MUŽI NEUDEŘILI S OBÁVANOU SILOU.

V TOMTO ROCE SE ŽÁDNÁ VÍNA NEVYROBILA.

2017

V OBDOBÍ LEDOVÝCH MUŽŮ (17.květen) BYLO NAMĚŘENO -6°C. VELMI ŠPATNÝ ROK I PRO OSTATNÍ OVOCE, NATOŽ PRO MLADOU RÉVU. VÁHA SKLIZENÝCH HROZNŮ ČINILA 176 KG

V TOMTO ROCE SE ŽÁDNÁ VÍNA NEVYROBILA

2018

PRVNÍ Z MIMOŘÁDNĚ TEPLÝCH A SUCHÝCH ROKŮ. ÚRODA BYLA VŠAK VELMI PĚKNÁ A TO I U OSTATNÍHO OVOCE A PŘEDEVŠÍM JAHOD.
VÁHA SKLIZENÝCH HROZNŮ ČINILA 390 KG


V TOMTO ROCE JSME ZAHÁJILI VÝROBU VÍNA KATEGORIE NOBLE MARGUE.

2019

ASI JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ROKŮ. RÉVA ODKVETLA JIŽ 15.KVĚTNA. REKORDNÍ ÚRODA A VYSOKÁ CUKERNATOST HROZNŮ. ZMRZLÍ MUŽI SE NEDOSTAVILI.
VÁHA SKLIZENÝCH HROZNŮ ČINILA .550 KG.


V TOMTO ROCE JSME ZAHÁJILI VÝROBU VÍNA KATEGORIE SELECTION. V NABÍDCE SE OBJEVILA I ČERVENÁ VÍNA.


2020

SLIBNĚ SE ROZBÍHAJÍCÍ ROK ( DUBEN BYL SLUNEČNÝ) ALE KVĚTEN CELÝ PROPRŠEL A BYLY VELMI NÍZKÉ TEPLOTY. I PRVNÍ DVA TÝDNY ČERVNA BYLY MOKRÉ A TAK SE TO VELMI NEGATIVNĚ PROJEVILO I NA ÚRODĚ. MNOHÉ Z ODRŮD PŘIŠLY O CELOU OSÁDKU HROZNŮ.
VÁHA SKLIZENÝCH HROZNŮ ČINILA 290 KG.


V TOMTO ROCE JSME ZAHÁJILI VÝROBU VÍNA KATEGORIE EXCEPTIONNEL

2021

DLOUHÁ ZIMA A POZDNÍ START RAŠENÍ ZACHRÁNIL NÁŠ VINOHRAD PŘED ZMRZLÝMI MUŽI. JARNÍ MRAZY VŠAK NAPÁCHALY ZNAČNÉ ŠKODY V OKOLNÍCH STÁTECH (NEJVÍCE VE FRANCII). ŘEZ PROBĚHL BEZ PROBLÉMŮ A RAŠENÍ JSME ZAZNAMENALI AŽ NA KONCI KVĚTNA. LÉTO BYLO SLUNNÉ A DOSTATEČNĚ I PRŠELO. VINICE PATER NOSTER NEUTRPĚLA ŽÁDNOU PŘÍRODNÍ KATASTROFOU. SRPEN BYL VŠAK K DOZRÁVAJÍCÍM HROZNŮM DOSTI MACEŠSKÝ A PANOVALY OBAVY Z PLÍSNÍ PRO ZNAČNOU DEŠTIVOU ZÁLIVKU. ZÁŘÍ VŠAK VŠE OBRÁTILO V NÁŠ PROSPĚCH. BYLO TEPLÉ, SLUNNÉ A DOSLADILO VINOHRAD DO NETUŠENÝCH CUKRŮ. MĚSÍCE ŘÍJEN A LISTOPAD BYLY TEPLOTNĚ NADPRŮMĚRNÉ A UMOŽNILY I PRÁCI VE VINOHRADU. VÝRAZNĚ NEPRŠELO, ALE TAKÉ NEBYLO ÚMORNÉ SUCHO. PRVNÍ MRÁZ SE DOSTAVIL 22.PROSINCE A TRVAL 3 DNY.

V TOMTO ROCE JSME ZAHÁJILI VÝROBU VÍNA KATEGORIE NECTAR INRI

FOTOGALERIE ohlédnutí zpět

naše hrozny

náš nový vinohrad

Fotogalerie