NÁŠ VINOHRAD

TROCHA HISTORIE

Vinohrad ve Smrkovém Týnci byl založen v roce 2015. Na jaře tohoto roku byly přivezeny hlavy révy ke zkušebnímu vysázení v počtu 100 Ks. Odrůdy byly zvoleny, po konzultaci, tak, aby reflektovaly přírodní podmínky (především květnové mrazy a brzký příchod podzimu). Tedy počasí které k podhůří Železných hor neodmyslitelně patří. Preferovali jsme myšlenku, že po pěti letech vybereme ty nejvhodnější k dalšímu namnožení a postupné dosadbě.

Bílé vysazené odrůdy
Riesling, Muscat blanc, Sauvignon, Chenin blanc, Tramin rouge, Viognier, Pinot gris, Solaris, Sylváner
Modré vysazené odrůdy
Merlot, Pinot Noir, Othello

V roce 2017 jsme osadili další plochy odrůdou u nás, pro své mimořádné vlastnosti, s úctou přezdívanou, La grande S. Ta se velmi dobře aklimatizovala a dnes tvoří nejpočetnější výsadbu a dosahuje standardního a spolehlivého výnosu.

Důraz byl v počátcích kladen na kvalitu půdy, kterou bylo nutno hloubkově provzdušnit a "ohřát". Volba padla na vátý písek a jak se později ukázalo, byla to volba velmi správná. Do letošního roku jsme navezli na vinohrad již 400 tun písku.

Způsob vedení byl zvolen "na hlavu" abychom předešli problémům s hejny špačků a usnadnila se nám individuální práce s každým keřem.  

Náš vinohrad se stal v několika letech po výsadbě hojně navštěvovanou atrakcí. Především pro krásu vinných keřů. ale také pro celkový dojem který návštěvníkům nejvíce připomíná Provensáský venkov. Jistě  pro všudypřítomné a nepřehlédnutelné keře levandule vyjímající se na bělostném písku, neuvěřitelně pozitivní atmosféru a jak doufám i pro obsluhující personál, který se o hosty s otevřenou náručí vždy rád postará. 

Aktuální foto z vinohradu

26.červenec 2021


Každý den se můžete nechat "unést" atmosférou na našem vinohradu.

V našem vinohradu má skutečná ekologie nezastupitelnou roli. Pohled na jedno z biotopních jezírek které překypuje životem ( celkem jich u nás "zatím" napočítáte 9).

Klasické vázání révových keřů na"hlavu". V prvních třech letech vytváříme přísným a nízkým řezem "babku".

S vázáním začínáme již v dubnu a musíme být velmi opatrní. Nové tažně jsou velmi křehké.

Nekonečné řady vinohradů v Burgundsku vedených na drátěnku.

Výsledek nočních mrazíků dne 7.října 2018. Vedení na hlavu se příliš neosvědčilo a mráz poškodil prakticky všechny sazenice. 

Specifiocké a originální vysoké pergolové vedení vinné révy v našem vinohradu ve Smrkovém Týnci.

Odrůdy pro naše výběrová Grand Cru Pater Noster otevírají "vatovými puky" ročník 2021. Věřme že bude mimořádný.

ZPŮSOBY VEDENÍ VINNÉ RÉVY U NÁS A HISTORIE JEJICH VÝVOJE


Vedení vinné révy na vinohradu se dělí na dva hlavní způsoby.


VEDENÍ NA HLAVU
jedná se o dříve nejvíce používaný způsob vedení vinné révy na světě (do 50.let minulého století byl fakticky jediným využívaným v celé Evropě a vinařském světě). I dnes se podílí minimálně 30% na způsobech vedení vinohradů.

VÝHODY

Hlavní výhodou je lepší přístupnost ke keři, jeho snadnější řez a udržování tvaru. Rostliny jsou více prosvětleny a provzdušněny a vinař tak má snadnější manipulaci s případnou výměnou, ošetřením a množením (především hřížením). Nesporně lepší výsledku dosáhneme pokud je vinohrad zasažen krupobitím. Zde se ukazuje naplno výhoda vedení na hlavu. 

Dále také v boji s ptactvem(zvláště se špačky) kteří nám "hlavový vinohrad" neočešou.

Výrazě nižší finační náklad na zřízrení vinohradu( v prvním roce si vystačíme i s "klacky" z lesa, vázací lýko)

NEVÝHODY

Při vedení na hlavu musíme mít na paměti stále udržování kolí. Ty jsou vyměnitelné a pokud jsme na jaře málo důslední, můžeme v plné sezoně naleznout keř na zemi, pokud se silný vítr opře do podpěry. Kole vydrží podle způsobu impregnace a dřeva něco kolem 7 let (opalování je nejúčinější). 

Dříve se kole na zimu uklízeli do "sucha", ale tento způsob nedoporučujeme a nepraktikujeme.

 
VEDENÍ NA DRÁTĚNKU

vedení na drátěnku se používá v naší zemi s přerodem poválečného vinaření drobných pěstitelů v průmyslové odvětví socialistického hospodaření. Bylo ideální pro velké plochy vinohradů kde se réva obdělávala s pomocí techniky po vzoru vinařů ze Sovětského svazu. Záměrem byl především vysoký výnos, protože socialistické vinohradnictví mělo za cíl dosáhnout soběstačnosti ve výrobě vína.

VÝHODY

Možnost obdělávání vinohradu pomocí techniky (kombajnů na sklizeň, traktorů k orbě půdy, postřikovačů...). Zvýšený výnos hroznů z keře a snadnější řez (jarní i letní). Práce na vinohradu je snadnější a odpadá individualita jednotlivých keřů révy.

NEVÝHODY

Drátěnka neposkytuje krytí listové hmoty, květenství a hroznů před povětrnostní nepohodou(krupobití, intenzivní deště...).Je přímo ideální pro hejna ptáků( především špačků).

Krátká vzdálenost mezi jednotlivými rostlinami (80 cm) vyžaduje pravidelné vydatné hnojení (organická hnojiva či hnůj).

Poměrně vysoká prvotní investice (kotvy, drát, vodící tyčky, vývazový materiáol, sloupky)


VYSOKÉ PERGOLOVÉ VEDENÍ

Na našem vinohradu jsme se rozhodli postupně přejít na tento styl vedení vinné révy. Jistě je to zapříčiněno povětrnostními vlivy pramenicími z polohy vinice a nadmořskou výškou(385 metrů, podhůří Železných hor).


VÝHODY


Ideální pro lepší zvládání rychlého střídání počasí, brzkých podzimních mrazů a využití slunečního potenciálu. S révou se přehledně pracuje, vysoká pergola vylučuje ze hry ptáky jako škůdce, Réva je vzdušná a regulace tažňů je snadná. Vysoká pergola využívá přirozenosti révy jako liánovité rostliny.


NEVÝHODY

Stížená manipulace při vývazu tažňů( bez žebříčku se prakticky neobejdete). Při větrných dnech může dojít na"kříži" k uvolnění vývazu (ale to jsme již vyřešili použitím háčků na které se váže lýko, aby neklouzalo po hladké ploše dřeva). 


SAMOSTANOU KAPITOLOU TVOŘÍ  ZNALOST JEDNOTLIVÝCH ODRŮD VINNÉ RÉVY A JEJICH POŽADAVEK K RŮSTU A PLODNOSTI.

PROTOŽE

Jsou odrůdy vinné révy vyžadující vysoké vedení na více oček při řezu. A opačně jsou odrůdy ideální pro nízké vedení a vysoký tažeň by je vysiloval a došlo by k předčasnému uhynutí révového keře. 


Náš nový vinohrad


I když se rok 2020 zapíše do vzpomínek jako katastrofální v historii našeho vinohradu se stává milníkem. Podařilo se nám přikoupit další pozemek (přímo navazující na stávající vinohrad a tím rozšířit jeho plochu o nějakých 500 "hlav". V letošním roce již zahájíme výsadbu a v omezeném režimu část zpřístupníme i pro veřejnost.

FOTOGALERIE ohlédnutí zpět

PŘEHLED ROČNÍKŮ PODLE POČASÍ 

2016  

VELMI DOBRÝ A TEPLÝ ROK BEZ VÝKYVŮ V POČASÍ. MLADÁ RÉVA DOBŘE PROSPEROVALA.

2017


V OBDOBÍ LEDOVÝCH MUŽŮ BYLO U NÁS NAMĚŘENO -6°C. VELMI ŠPATNÝ ROK I PRO OSTATNÍ OVOCE

2018 

PRVNÍ Z MIMOŘÁDNĚ TEPLÝCH A SUCHÝCH ROKŮ
ÚRODA BYLA VŠAK VELMI PĚKNÁ A TO I U OSTATNÍHO OVOCE  A JAHOD


PŘEHLED ROČNÍKŮ PODLE POČASÍ

2019 

ASI JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ROKŮ.RÉVA ODKVETLA JIŽ 15.KVĚTNA. REKORDNÍ ÚRODA A VYSOKÁ CUKERNATOST HROZNŮ.ZMRZLÍ MUŽI SE NEDOSTAVILI.

2020

 SLIBNĚ SE ROZBÍHAJÍCÍ ROK( DUBEN BYL SLUNEČNÝ) ALE KVĚTEN CELÝ PROPRŠEL A BYLY VELMI NÍZSKÉ TEPLOTY.I PRVNÍ DVA TÝDNY ČERVNA BYLY MOKRÉ A TAK SE TO VELMI NEGATIVNĚ PROJEVILO I NA ÚRODĚ. 
MNOHÉ Z ODRŮD PŘIŠLY O CELOU OSÁDKU HROZNŮ.

Pro turisty máme připraven pro sezonu 2021 atraktivní suvenýr v podobě Turistických známek.