Botanický a přírodovědný kroužek

Botanický a přírodovědný kroužek

Botanický a přírodovědný kroužek je určen všem dětem se zájmem o živou přírodu, rostliny a zvířátka. 

Schůzky se konají v prostorech našeho vinohradu který je vlastně více biotopem s různými druhy rostlinných společenství ve kterých nalezla svůj domov bohatá fauna, než klasickým vinohradem.

Děti se učí v realitě současnosti pracovat s přírodou, chování v přírodě, provádí pozorování a o divoká zvířata a jejich prostředí k životu pečují. 

V rámci botanického kroužku si mohou ledacos vypěstovat a obohatit o zdravé ovoce rodinný jídelníček.

Schůzky se konají každou sobotu od 10 hodin na našem vinohradu a zahradách v obci Smrkový Týnec u Chrudimi. 

Cena kroužku je 150 Kč za měsíc.

Dětská skupina, kterou tvoří 6 dětí, je pojištěna a má k dispozici klubovnu. 

V rámci kroužku pořádáme s dětmi výlety, čekají je večery u táboráku a také nejedno dobrodružství. 

Kroužek je koncipován tak  abychom u dětí, hrou, vzbudili zájem o život v přírodě a její obyvatele.

Protože se jedná o víceletý projekt je kroužek ideální pro děti, navštěvující první stupeň ZŠ.

Schůzky na rok 2024

Kroužek pro děti z kroužků, které již fungují, začíná 6.dubna v 10 hodin.

Schůzka s rodiči a novými zájemci se bude konat v sobotu  23.března od 10 hodin v prostorech vinohradu a zahrad ve Smrkovém Týnci.

Kontakt na pořadatele:

604966377 

petrconti@seznam.cz

V případě zájmu doporučujeme rezervovat místo pro vaše dítě co nejdříve.

Online rezervace místa ve výběrovém  přírodovědném kroužku 

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

Některé rostliny a živočichové se kterými se můžete setkat na našem vinohradu.


Rostliny mokřadní a vodní.

Obojživelníci a rybky  z našich rybníčků, mokřady a potoka.


Z činnosti botanického kroužku