Botanický a přírodovědný kroužek

DIALOG  24

Poznávací přírodovědná soutěž pro žáky 1.stupně ZŠ

Část teoretická

Test ze základů botaniky a přírodovědy

Část praktická

Soutěžící v určeném časovém termínu zaznamenává co nejvíce stromů, rostlin a živočichů, které objeví na vyznačené naučné stezce.

Hodnocení soutěže

Hodnotí se pouze odpovědi obsahující celá rodová a druhová jména.

Za každou správnou odpověď získává soutěžící a celé družstvo 5 bodů.

Místo konání soutěže

Experimentální Vinohrad Smrkový Týnec u Chrudimi

Datum konání soutěže

Středa 24.září  2024

Dopravní dosažitelnost místa konání soutěže

Oboustranné autobusové spojení z Chrudimi směr Seč do obce Smrkový Týnec

Časový harmonogram soutěže

Začátek soutěže v 10 hodin

Ukončení soutěže cca 14 hodin

Ceny pro soutěžící a školy

Cena pro školy pohár za první, druhé a třetí místo

Cena pro soutěžící

Diplom, dárkový balíček od pořadatele soutěže.

Družstva

Školní družstvo je složeno ze tří dětí

Doprovod

Škola zajišťuje doprovod a dozor po dobu konání soutěže.

Startovné

Startovné ve výši 200 Kč na účastníka se platí v hotovosti pořadateli v místě konání soutěže.

Občerstvení

Soutěžící mohou využít nabídku zahradní restaurace k zakoupení základních nápojů( čaj, horká čokoláda, nealkoholické nápoje). Svačinu si přivezou s sebou.

Vybavení soutěžících

Psací potřeby, vhodné oblečení a obuv do venkovního prostředí.

Porota

Pořadatel zajišťuje průběh soutěže, hodnocení se účastní kantoři z doprovodu družstev.

Podávání přihlášek do soutěže

Písemnou formou na E- mailovou adresu. V přihlášce prosíme o důslednou kontrolu jmen a příjmení soutěžících. Tyto informace jsou podkladem pro vytištění diplomů. petrconti@seznam.cz

Uzávěrka pro podání přihlášek

Posledním dnem pro přijímání přihlášek na soutěž je 20.9.2024

Botanický a přírodovědný kroužek

Botanický a přírodovědný kroužek je určen všem dětem se zájmem o živou přírodu, rostliny a zvířátka. 

Schůzky se konají v prostorech našeho vinohradu který je vlastně více biotopem s různými druhy rostlinných společenství ve kterých nalezla svůj domov bohatá fauna, než klasickým vinohradem.

Děti se učí v realitě současnosti pracovat s přírodou, chování v přírodě, provádí pozorování a o divoká zvířata a jejich prostředí k životu pečují. 

V rámci botanického kroužku si mohou ledacos vypěstovat a obohatit o zdravé ovoce rodinný jídelníček.

Schůzky se konají každou sobotu od 10 hodin na našem vinohradu a zahradách v obci Smrkový Týnec u Chrudimi. 

Cena kroužku je 150 Kč za měsíc.

Dětská skupina, kterou tvoří 6 dětí, je pojištěna a má k dispozici klubovnu. 

V rámci kroužku pořádáme s dětmi výlety, čekají je večery u táboráku a také nejedno dobrodružství. 

Kroužek je koncipován tak  abychom u dětí, hrou, vzbudili zájem o život v přírodě a její obyvatele.

Protože se jedná o víceletý projekt je kroužek ideální pro děti, navštěvující první stupeň ZŠ.

Schůzky na rok 2024

Kroužek pro děti z kroužků, které již fungují, začíná 6.dubna v 10 hodin.

Kontakt na pořadatele:

604966377 

petrconti@seznam.cz

V případě zájmu o zapojení vašich dětí do našich přírodovědných a botanických kroužků se k nám na vinohrad přijeďte podívat.

Některé rostliny a živočichové se kterými se můžete setkat na našem vinohradu.


Rostliny mokřadní a vodní.

Obojživelníci a rybky  z našich rybníčků, mokřady a potoka.


Z činnosti botanického kroužku