Vinohrad 

Smrkový 

Týnec

Na každém kontinentu, v každé zemi, v každém regionu nalezneme ekologicky čisté plantáže, pole, farmy, sady a vinohrady. Nazývají se NÁVRAT...

On every continent, in every country, in every region we find ecologically clean plantations, fields, farms, orchards and vineyards. They are called RETURN...

Sur chaque continent, dans chaque pays, dans chaque région, nous trouvons des plantations, des champs, des fermes, des vergers et des vignobles écologiquement propres. Ils s'appellent RETOUR...


Aktuálně z našeho vinohradu.


V sobotu 23.března 2024 od 10 hodin se koná na našem vinohradu ve Smrkovém Týnci první schůzka dětí, a jejich rodičů, se zájmem o náš výběrový přírodovědný kroužek.  Více informací, kontakt na pořadatele a přihlášku naleznete v menu na Botanický a přírodovědný kroužek

Aktuálně z našeho vinohradu

Dne 1.března zahajujeme  En primeur prodej vín jakostní kategorie Exceptionnel Solaris 2023. 

Zajistěte si včas svojí výraznou slevu a uložte své peníze v nejisté době do osvědčené komodity.

Více informací naleznete  na  Víno Pater Noster

Vítejte na našem vinohradu

S myšlenkou Návratu jsem si pohrával již od samého začátku, ještě dříve, než jsme poprvé kopnuli do zdejší zanedbané půdy.

Návraty k prvopočátku obdělávání půdy, ošetřování rostlin s úctou a respektem k jejich právům a navázané přátelství s nimi se mi stalo zákonem a také jedinou cestou jak se vymanit z průměru umělého světa, který nás obklopuje stále těsněji.

Vítejte u nás, nalezněte zde Stvořitelem požehnaný klid a načerpejte sil.

Welcome to our vineyard

I've been toying with the idea of Return since the very beginning, even before we first set foot on the neglected soil here.Returning to the beginnings of tilling the soil, treating plants with respect and respect for their rights, and establishing friendships with them have become my law and also the only way to break out of the average of the artificial world that surrounds us ever closer.

Welcome to us, find here the peace blessed by the Creator and gain strength

Bienvenue dans notre vignoble

Je joue avec l'idée de Return depuis le tout début, avant même que nous mettions le pied sur ce sol négligé ici.Revenir aux débuts du travail du sol, traiter les plantes avec respect et respect de leurs droits, et nouer des amitiés avec elles sont devenus ma loi et aussi le seul moyen de sortir de la moyenne du monde artificiel qui nous entoure de plus en plus.

Bienvenue chez nous, trouvez ici la paix bénie par le Créateur et gagnez en force

  Doporučujeme knižní novinku! 

  Nenechte si ujít jedinečnou příležitost ke koupi mimořádné knihy,  která potěší všechny příznivce čistého vinohradnictví či zahradnictví.

  Naučme se rozumět řeči rostlin a využijme jejich květomluvu k prospěchu své zahrady či vinohradu. Seznamme se s půdními zákony a nezastupitelným významem zdravé půdy pro život na této planetě. Přesvědčme se sami, že lze hospodařit i bez nepřírodních hnojiv a postřiků.


  A pamatujme, že změna celku začíná vždy                              změnou jedince.


  Nejprodávanější víno měsíce ledna

  The best-selling wine of  January      Le vin le plus vendu de janvier


  The Solaris variety is gaining more and more fans among consumers and among winegrowers. It has won a privileged position for the preparation of our pure natural wines, and the wines made from it enjoy permanent favor. In taste, it stands out with a pleasant fruity aroma, supported by powerful alcohol and lively acid, which makes it extremely pleasant.

  Odrůda Solaris si získává stále více příznivců mezi konzumenty, tak mezi vinohradníky. Pro přípravu našich čistých naturálních vín si vydobyla výsadní postavení a vína z ni vyrobena se těší trvalé přízni. V chuti vyniká příjemným ovocným aromatem, podpořeným mocným alkoholem a živou kyselinou která jej činní mimořádně příjemným.

  Le cépage Solaris gagne de plus en plus d'adeptes auprès des consommateurs et des vignerons. Il a conquis une place privilégiée pour l'élaboration de nos vins purs naturels et les vins qui en sont issus bénéficient d'une faveur permanente. Au goût, il se distingue par un agréable arôme fruité, soutenu par un alcool puissant et une acide vive, ce qui le rend extrêmement agréable.

  V souladu se zákonem 120 neprodáváme alkoholické nápoje osobám mladším 18.let.


  OCHUTNEJTE VÍNA ZROZENÁ V DRSNÉM PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR A POZNEJTE NA SOBĚ JEJICH BLAHODÁRNOU LÉČIVOU MOC A SÍLU, NEBOŤ POCHÁZÍ Z VINOHRADU POŽEHNANÉHO STVOŘITELEM.

  TASTE THE WINES BORN IN THE ROUGH FOOTLANDS OF THE IRON MOUNTAINS AND EXPERIENCE THEIR BENEFICIAL HEALING POWER AND STRENGTH, BECAUSE THEY COME FROM A VINEYARD BLESSED BY THE CREATOR.

  DÉGOUTEZ LES VINS NÉS DANS LES RUES PIÈCES DES MONTAGNES DE FER ET DÉCOUVREZ LEUR POUVOIR DE GUÉRISON BÉNÉFIQUE ET LEUR FORCE, CAR ILS PROVENENT D'UN VIGNOBLE BÉNI PAR LE CRÉATEUR.