Pater Noster INRI 2023 Solaris

Klimaticky příznivý rok 2023 dal vzniknout hroznům mimořádné kvality. Tak uvidíme jak se víno bude zráním vyvíjet i když ledacos lze již tušit. Víno bude k prodeji nejdříve v březnu 2026.

1 500,00 Kč

Naše vína jsou chráněna originální známkou Pater Noster a vlastním číselným kódem.