VINAŘUV ROK

v pracovním kalendáři vás budeme informovat a sem tam i raditNEZAPOMEŇTE : Měsíc srpen je pro vinaře časem prvního sběru a také boje o hrozno. Po letošním mokrém jaře a deštivém létě není o nějakou tu plíseň nouze.

VINOHRAD POD VRSTVOU SNĚHU JE PŘÍSLIBEM BOHATÉ ÚRODY 

VÁTÝ PÍSEK NAHRAZUJE NA NAŠÍ VINICI SNĚHOVÝ DEFICIT POSLEDNÍCH LET. "BABKY" RÉVY DOSTATEČNĚ OCHRÁNÍ PŘED MRAZEM PROTOŽE JEJ RANNÍ MRÁZ PROMĚNÍ NA PEVNOU KRUSTU.

MLADÁ ROSTLINKA  ŘEZANÁ, VZHLEDEM KE SVÉMU STANOVIŠTI, POZDĚ. VYTÉKÁJÍCÍ MÍZA JE ZTRÁTOU PRO ENERGII ROSTLINY A BRANOU PRO PLÍSNĚ NA PLOŠINCE ŘEZU.

I KDYŽ TO "ČASTO BOLÍ" VINAŘE VÍCE NEŽ ROSTLINU, JE DŮSLEDNÝ ŘEZ PRO JEJÍ DALŠÍ VÝVOJ NUTNÝ

PO PRVNÍM ŘEZU SE ZMĚNÍ "LOŇSKÝ BUJÍCÍ VINOHRAD" K NEPOZNÁNÍ. ALE NEZOUFEJME I Z NĚKOLIKA OČEK SE NÁM OPĚT ZAZELENÁ.

TAKTO "VELIKÝ" ŘEZ JIŽ RADĚJI OŠETŘÍME GÁZOVÝM OBVAZEM S JÍLEM

TAKOVÉTO KOŘENY, PO ODKRYTÍ PÍSKU Z JARNÍHO ŠTĚPOVÁNÍ, U NAŠÍ SADBY NENALEZNEME.

JIŽ DRUHÝM ROKEM MÁME PŘI ŘEZU ROSTLINY NA MYSLI JEJÍ BUDOUCÍ TVAR

JAKMILE SE OHŘEJE PŮDA NA NĚJAKÝCH 10 STUPŃŮ RÉVA SE PROBOUZÍ ZE ZIMNÍHO SPÁNKU. SLZENÍ JE NEZPOCHYBNITELNÝM DŮKAZEM  ZAHÁJENÍ VEGETAČNÍHO OBDOBÍ.

DRUHÝM ROKEM JE JIŽ ŠTĚP, NÁMI PŘIPRAVENÉ  RÉVY, VYBAVEN SOLIDNÍM KOŘENOVÝM SYSTÉMEM.

BOULIČKY NA LISTECH JSOU NEKLAMNÝM ZNAMENÍM KADEŘAVOSTI. V TOMTO STÁDIU UŽ NEMÁME ŠANCI S NÍ , BEZ POUŽITÍ TĚŽKÉ CHEMIE. ÚSPĚŠNĚ BOJOVAT.

Opálení kolí nad otevřeným ohněm je osvědčený způsob impregnace dřeva.Nutné je dodržet pravidlo že opálení musí být i v nadzemní části.

Základem provzdušnění půdy po zimě je její otevření hlubší orbou. 

Z vlastní zkušenosti nedoporučujeme uklízet "kole" na zimu do sucha.

Návod k použití a množství aplikovaného hnojiva je součástí obalu,  ve formě přehledné tabulky.

Nejdůležitější operace měsíce dubna je preventivní postřik proti padlí. Postřik aplikujeme pouze do "vatových puků".

Pokud bude měsíc duben teplotně příznivým, můžeme se dočkat i takové radosti zdravého růstu.

TAŽNĚ PŘIVAZUJEME ZÁSADNĚ TÍMTO UZLEM A STAHUJEME NA DRUHÉ STRANĚ PODPĚRY.

Žalostný pohled na mrazem popálený vinohrad může pochopit pouze vinohradník.

Na destilované vodě nešetřete. Pro révu je velmi důležité aby byl namíchaný roztok co nejméně agresivní.

Réva vinná je odolná do maximální teploty + 1°C. Toto je výsledek mírného květnového mrazíku na našem vinohradu v roce 2018.

Mladé rostliny, pokud příliš brzy odstartují svůj vegetační běh, se vyplatí v těchto dnech zakrývat.

Sadbu révy není dobré zbytečně uspíšit. Mladá rostlina si ponese následky "případného mrazivého rána" po celý svůj vegetační život.

Ideální stádium " vatových oček" pro postřik proti padlí révovému. Pozor, jednotlivé odrůdy révy zahajují svůj vegetační cyklus rozdílně.

Zdravá zeleň a následná velikost listové plochy je pro růst révového keře zásadní.

Takto révový štěp nikdy nesadíme.

Vysazování věnujte patřičnou pozornost. Rozložíme kořínky a do každé "jámy" nalejte dostatečné množství vody.

Takto vypadá náš "elixír" z kopřiv. Umí hotové zázraky. Neváhejte a přesvědčte se také.

Na pohled je to celkem "sympatický" brouček, ale nenechte se mýlit a z vinohradu jej bez milosti odstraňte.

Typická pavučinka obalečových housenek na spodní straně listu.

Obaleč je celkem pohledný motýlek.

Nákres rozložení kořenového systému révy vinné. První patro tvoří rosné kořeny. Druhé patro se skládá z rozsáhlé sítě kořenů zakončených " vlásečnicemi". Třetí část tvoří hlavní kořen který míří dolů ( a může se" zavrtat" až 50 metrů).

V minulosti patřily ponravy ke škůdcům páchájícím značné škody v zemědělství.

U mladé rostliny je potřeba vylámat  minimálně třetinu zeleného materiálu. Jinak by se mohla rostlinka velmi brzy vysílit.

Jak dlouhá je cesta od štěpu k prvnímu hroznu?

Hrozny se již ukazují a tak je na probírku akorát čas. Až budou v plném květenství tak je již nelze vylamovat bez poškození mateřské rostliny.

Zálistky můžeme vylamovat pouze v počátku  vegetačního období. Později je zásadně odstřihujeme vinařskými nůžkami.

Budoucí hrozny musí mít dostatek prostoru nejenom pro květenství ale i pro vyzrávání.

Uzlík musí být něžný a nestahujeme jej nikdy silou.

I když může vinohrad působit chaoticky nezkracujeme tažně před odkvětem. 

Když jsou patrné kuličky budoucího hroznu můžeme začít se zkracováním přerostlých tažňů.

Vysoké pergolové  vedení je pro údržbu  vinného keře téměř ideální. Přehledné a vzdušné.

Hrozínky a třapiny jsou v tomto stádiu vývoje mimořádně a velmi křehké. Mysleme na to při práci na vinohradu.


LEDEN

MĚSÍC LEDEN BY MĚL BÝT MĚSÍCEM VEGETAČNÍHO KLIDU NA VINOHRADU. RÉVA BY MĚLA ODPOČÍVAT POD VRSTVOU SNĚHU A VINAŘI BY SE MĚLI PŘIPRAVOVAT NA NÁSTUP JARNÍCH PRACÍ. 

BOHUŽEL SKUTEČNOST JE TAKOVÁ JAKÁ JE.  TEPLO SE STŘÍDÁ RYCHLE S NOČNÍMI MRAZY, PŘICHÁZÍ OBLEVY A POČASÍ NENÍ PŘÍLIŠ STABILNÍ. 

U NÁS NA NAŠEM VINOHRADU JSME ČÁSTEČNĚ SNĚHOVÝ DEFICIT VYŘEŠILI POUŽITÍM VÁTÉHO PÍSKU. TEN MÁ PO RANNÍM MRAZU STEJNÉ VLASTNOSTI JAKO SNÍH PŘI OCHRANĚ RÉVOVÉHO KEŘE. I KDYŽ NA VINOHRADU SE MOC PRACOVAT NEDÁ O TO VĚTŠÍ POZORNOST VĚNUJEME PŘÍPRAVĚ NA JARO A PRÁCI S VÍNEM A VE SKLEPĚ.

DO NAŠEHO PRACOVNÍHO KALENDÁŘE SI ZAPÍŠEME

1.PRÁCE VE SKLEPNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

2.PŘÍPRAVA NA JARNÍ PRÁCE NA VINOHRADU

3.NEJLEPŠÍ ČAS K ROZMYŠLENÍ PLÁNOVANÉHO NÁKUPU MATERIÁLU A POMŮCEK PŘED NÁSTUPEM JARNÍCH PRACÍ.

4-KONTROLA OPĚRNÝCH KOLÍ A ZAJIŠTĚNÍ JEJICH PŘÍPADNÉ VÝMĚNY.


                        ÚNOR


MĚSÍC ÚNOR JE NEJVÝZNAMNĚJŠÍM MĚSÍCEM PRO KAŽDÉHO VINOHRADNÍKA. V TOMTO MĚSÍCI TOTIŽ ŘEZEM ROZHODUJEME O BUDOUCÍ ÚRODĚ. A TAK SE TOMUTO ÚKONU VĚNUJE SAMOZŘEJMĚ NEJVĚTŠÍ POZORNOST. 
UKÁŽEME SI NĚKOLIK ZPŮSOBŮ ŘEZU. ALE NEJPRVE BUDE ASI PŘÍNOSNÉ VYSVĚTLIT PROČ JE ŘEZ TAK DŮLEŽITÝ A CO JÍM OVLIVNÍME. 
RÉVA JE LIÁNOVITÁ ROSTLINA A KDYBYCHOM JI NECHALI VOLNĚ RŮST BRZO BY SE ZMĚNIL VINOHRAD V NEPROSTUPNÝ PRALES. JARNÍM ŘEZEM REGULUJEME MNOŽSTVÍ OČEK, TVAR KEŘE A JEHO ODOLNOST VŮČI NEPOHODĚ. OBECNĚ PLATÍ PRAVIDLO TŘÍ OČEK A NĚJAKÉ TÉ ZÁLOHY PRO PŘÍPAD JARNÍHO MRAZU.
U NÁS NA NAŠEM  VINOHRADU JE ŘEZ JINÝ NEŽ JE OBVYKLÉ. JE TO Z DŮVODU SPECIFICKÉHO VYSOKÉHO PERGOLOVÉHO VEDENÍ RÉVY S KŘÍŽEM.
SAMI JSME JEJ VYMYSLELI PROTOŽE PODMÍNKY U NÁS NEJSOU PRO OŠETŘOVÁNÍ RÉVY IDEÁLNÍ ALE TÍMTO DOCILUJEME SLUŠNÝCH VÝNOSŮ A SKVĚLÉ KONDICE HROZNŮ.
TERMÍN ŘEZU JE PRANOSTIKOU STANOVEN OD PETRA(22.ÚNOR ) A MĚL BY TRVAT MAXIMÁLNĚ MĚSÍC. Z NAŠÍ ZKUŠENOSTI VŠAK DOPORUČUJEME S ŘEZEM ZAČÍT DŘÍVE (KDYŽ TO POČASÍ DOVOLÍ.)
PAMATUJME
NENÍ MOŽNO ŘEZAT ZA TUHÝCH MRAZŮ.
RÉVOVÝ KEŘ A CELÁ ROSTLINA ZAŽÍVÁ EXTRÉMNÍ ZÁTĚŽ A ŘEZEM BYCHOM JI MOHLI ZCELA ZNIČIT ČI VÝRAZNĚ POŠKODIT.
NENÍ MOŽNO ŘEZAT V DLOUHO TRVAJÍCÍCH DEŠTÍCH ČI MRHOLENÍ.
RÉVOVÉ DŘEVO, KTERÉ ŘEZEM OTEVŘEME, BY MOHLO BÝT ZASAŽENO PLÍSNĚMI KTERÉ PRO SVOJE MNOŽENÍ VLHKOST POTŘEBUJÍ.

KAŽDÝ VINOHRADNÍK MUSÍ ROZHODNUTÍ O ZAČÁTKU ŘEZU UČINIT SÁM S OHLEDEM NA UMÍSTĚNÍ VINOHRADU ČI KEŘŮ RÉVY. OBECNÉ PRAVIDLO PLATÍ  ŽE PRVNÍ ŘEŽEME POLOHY VÍCE SLUNEČNÉ ABYCHOM POZDNÍM ŘEZEM  NEDOCÍLILI VYSÍLENÍ ROSTLINY ZTRÁTOU MÍZY (SLZENÍ RÉVY) A NEJPOZDĚJI POLOHY KAM SLUNEČNÍ PAPRSKY DOPADAJÍ AŽ POZDĚJI BĚHEM DNE.
MLADÉ ROSTLINY ŘEŽEME S OHLEDEM NA BUDOUCÍ TVAR KEŘE. U NÁS NA VINOHRADU JE SADÍME TROCHU JINAK NEŽ JE OBVYKLÉ. SAZENICI (ŠTĚP) CELOU NEZAKOPÁVÁME POD ZEM A NEVRŠÍME NA NÍ "RŮVEK".   ŠTĚP NECHÁVÁME  NAOPAK  8 AŽ 10 CM NAD ZEMÍ. TOTO "OTUŽOVÁNÍ" MLADÝCH ROSTLIN JE, VZHLEDEM K PODMÍNKÁM VE KTERÝCH SE NÁŠ VINOHRAD NALÉZÁ, VELMI DŮLEŽITÉ. 
ZTRÁTOVOST NA SADBĚ ČIVÍ V PRVNÍM ROCE ASI 30% A V ROCE DRUHÉM NĚCO KOLEM 5%.

DRUHÝM A TŘETÍM ROKEM ŘEŽEME STÁLE NA KOZLÍK ( NA HLAVU) A I KDYŽ ROSTLINA JIŽ ZESÍLILA,  V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ JI NENUTÍME PONECHÁNÍM VÍCE OČEK NA TAŽNI K PŘEDČASNÉ ÚRODĚ. POZDĚJI SE NÁM TATO OHLEDUPLNOST VYPLATÍ VE ZDRAVÉ A SILNÉ ROSTLINĚ PŘIPRAVENÉ K PLODNOSTI. PROTOŽE U NÁS NA VINOHRADU NEVEDEME RÉVU NA DRÁTĚNKU, TÝKAJÍ SE RADY VEDENÍ NA HLAVU ČI PRO JEDNOTLIVÉ KEŘE SLOUŽÍCÍ ZAHRÁDKÁŘŮM K OBOHACENÍ ÚRODY ZE ZAHRADY ČI K VYUŽÍVÁNÍ RÉVY JAKO ROSTLINY KRYCÍ PLOTY, STĚNY A ZDI.
JE ROZŠÍŘENÝM MÝTEM ŽE NEJLEPŠÍ JE JIŽNÍ STĚNA  A PLNÉ JIŽNÍ SLUNCE 
ALE LÉTO ROKŮ 2018 I  2019 NÁM UKÁZALO ŽE OSTRÉ SLUNCE DOKÁŽE HROZNY SPÁLIT A PROTO BYLO NUTNÉ PŘISTOUPIT K JEJICH ZAKRÝVÁNÍ. ZMIŇUJI SE O TOM PROTOŽE MNOHO ZAHRÁDKÁŘŮ JE PŘESVĚDČENO ŽE POKUD NENALEZNOU PRO RÉVU JIŽNÍ PLOCHU NEBUDOU SE O JEJÍ PĚSTOVÁNÍ ANI POKOUŠET.

STARŠÍ ROSTLINY PŘIPRAVENÉ K PLODNOSTI JIŽ TVARUJEME ŘEZEM DO POTŘEBNÉHO VEDENÍ. U NÁS JE TO VYŠŠÍ KOŠÍK AŽ VE VÝŠCE 150 CM. PERGOLOVÉ VEDENÍ S SEBOU PŘINÁŠÍ ŘADU VÝHOD.
OCHRANA PŘED JARNÍMI MRAZÍKY
VZDUŠNOST PŘI KVĚTENSTVÍ A VÝVOJI HROZNŮ
SNADNĚJŠÍ MANIPULACE A PŘEHLED O ZDRAVOTNÍM STAVU KEŘE
SNÍŽENÍ VÝSKYTU PLÍSNÍ NA VINOHRADU
VYUŽITÍ PŘIROZENOSTI VINNÉ RÉVY V NÁŠ PROSPĚCH
VYUŽITÍ SLUNEČNÍHO SVITU I V PODZIMNÍCH DNECH

DO NAŠEHO PRACOVNÍHO KALENDÁŘE SI ZAPÍŠEME


MĚSÍC ÚNOR JE MĚSÍC ŘEZU VINNÉ RÉVY.
I KDYŽ NÁZEV SVÁDÍ K ŘEZU OSTRÝM ZAHRADNICKÝM NOŽEM(DŘÍVĚJŠÍ PRAKTIKY) MY BUDEME POUŽÍVAT RADĚJI NŮŽEK.
OSTŘÍHANÉ RÉVOVÍ ODKLÍZÍME Z VINOHRADU OKAMŽITĚ, KŮRA JE MÍSTEM KDE PŘEZIMUJÍ ROZTOČI. U NÁS SE V KŮLNÁCH SUŠÍ A SLOUŽÍ V PODZIMU K TOPENÍ.
ŘEŽEME RADĚJI DŘÍVE NEŽ POZDĚJI A ŘEZ ZBYTEČNĚ NEODKLÁDÁME.
RUKU RUKU S ŘEZEM OPRAVÍME PODPĚRY A POŠKOZENÝ VÝVAZ KMÍNKŮ.
K ROZHRNUTÍ ZEMINY(U NÁS PÍSKU) KRYJÍCÍ BABKY JE JEŠTĚ DOSTATEK ČASU. 
ŘEZ NIKOMU NESVĚŘUJEME POKUD SI NA NĚJ STAČÍME SAMI. RÉVA JE VNÍMAVÁ ROSTLINA A CIZÍ RUCE ŠPATNĚ SNÁŠÍ (MYSLETE SI O TOMTO TVRZENÍ CO CHCETE ALE U NÁS TAK FUNGUJEME). 
NA OTÁZKA ZDA JE POTŘEBA RÉVU PO ŘEZU NĚJAK OŠETŘOVAT NENÍ JEDNOTNÝ NÁZOR. POKUD ŘEŽEME POUZE LOŇSKÉ DŘÍVÍ (TO JE PLODNÉ A S MALINKOU VYJÍMKOU MEZI ODRŮDAMI RÉVY, ZODPOVĚDNÉ ZA BUDOUCÍ ÚRODU) PAK SE BEZ SPECIÁLNÍHO OŠETŘENÍ OBEJDEME.
POKUD VŠAK UPRAVUJEME A TVARUJEME TŘEBA STARŠÍ RÉVU A RADIKÁLNĚ ZASAHUJEME DO JEJÍ STRUKTURY  DOPORUČUJEME NA VELKÉ ŘEZY POUŽÍT OBVAZOVOU GÁZU A NAMOČENÝ JÍL. MÍSTO ŘEZU POKRYJEME JÍLEM V DOSTATEČNÉ VRSTVĚ A OBVÁŽEME. 
JÍL SI OPATŘÍME I V ZIMĚ A PŘED POUŽITÍM JEJ NECHÁME V TEPLE JEDNU NOC.


DO NAŠEHO PRACOVNÍHO KALENDÁŘE SI ZAPÍŠEME 

ŠTĚPOVÁNÍ VINNÉ RÉVY
POKUD SE BUDEME SNAŽIT SAMI O ŠTĚPOVÁNÍ ČI ŘÍZKOVÁNÍ RÉVY JE ÚNOROVÝ ČAS ŘEZU NEJVHODNĚJŠÍM NA ZAKLÁDÁNÍ BUDOUCÍ SADBY. NENÍ TO SLOŽITÉ. POSTAČÍ NÁM BEDNA S PÍSKEM NA UKLÁDÁNÍ ŠTĚPŮ NEBO JE MŮŽEME ULOŽIT I VE VINOHRADU DO HROMAD S PÍSKEM. ŠTĚPY  UKLÁDÁME, OZNAČENÉ NÁZVEM ODRŮDY, DO VYKOPANÉ DÍRY A OPATRNĚ JE PÍSKEM ZASYPEME. TO SAMÉ UDĚLÁME I V BEDNĚ S PÍSKEM. ZDE NEZAPOMÍNEJME NA OBČASNÉ VLHČENÍ PÍSKU COŽ VENKU NENÍ POTŘEBA. VRSTVA PÍSKU MUSÍ BÝT DOSTATEČNÁ ABY NÁM ŠTĚPY NEPROMRZLY. BEDNU ZÁSADNĚ UKLÁDÁME VE SKLEPĚ. ŠTĚPY NEMUSÍME KONTROLOVAT A NECHÁME JE ODPOČÍVAT V TEMNOTĚ A VLHKU AŽ DO MĚSÍCE KVĚTNA.

ŠTĚP SE ŘEZE VÝHRADNĚ Z LOŇSKÉHO DŘEVA (POUZE TO JE PLODNÉ) O DÉLCE 35 CM POD SPODNÍM OČKEM NECHÁME ASI 2 CM NA "PŘEDSADBOVÉ" ZASTŘIŽENÍ PRO LEPŠÍ ABSORBCI VLHKA V PŮDĚ. VLASTNÍ ŠTĚPOVÁNÍ MÁ TU VÝHODU ŽE SADBA RÉVY JE JIŽ AKLIMATIZOVANÁ NA PODMÍNKY U VÁS COŽ MŮŽE BÝT U KUPOVANÝCH SAZENIC PROBLÉMEM.

KUPOVANÁ SADBA JE VĚTŠINOU JIŽ DVOULETÁ, DŘÍVÍ JE PARAFINOVÁNO K OCHRANĚ BUDOUCÍ ROSTLINY PŘED SLUNEČNÍMI PAPRSKY A ŠTĚP JE VYBAVEN HOJNĚ KOŘENOVÝM SYSTÉMEM. TEN U NAŠEHO VLASTNÍHO ŠPĚPOVÁNÍ VŠAK NEČEKEJME.
ŽE JE VLASTNÍ ŠTĚPOVANÁ RÉVA "ŽIVÁ" POZNÁME SNADNO PODLE OČEK KTERÉ SE NA ŠTĚPECH OBJEVÍ A BUDOU JIŽ V ROZPUKU.
 

DO NAŠEHO PRACOVNÍHO KALENDÁŘE SI ZAPÍŠEME

PŘI ŘEZU  MUSÍME MÍT NA ZŘETELI TAKÉ VLASTNOSTI ODRŮD VINNÉ RÉVY KTEROU VE VINOHRADU ČI NA ZAHRADĚ OŠETŘUJEME. NĚKTERÉ Z NICH MOHOU BÝT ŘEZEM ZKRÁCENY NA "KLASICKÁ" DVĚ OČKA ALE JSOU ODRŮDY KTERÉ BY NÁM PŘI TOMTO ZPŮSOBU RODILY VELMI OMEZENĚ. MEZI TY KTERÉ VYŽADUJÍ DELŠÍHO ŘEZU (AŽ NA PĚT OČEK) PATŘÍ NAPŘÍKLAD TRAMÍN, RYZLINK, MUŠKÁT ALE JSOU ZASE ODRŮDY KTERÉ BY SE PONECHÁNÍM TOLIKA OČEK PŘEDČASNĚ VYSÍLILY. PŘÍKLADEM JE SYLVÁNER.

U ODRŮD STOLNÍCH SE MŮŽE VĚTŠINOU PONECHAT VÍCE OČEK NA TAŽNI A POKUD TVOŘÍ (NAPŘÍKLAD ZAKRYTÍ PERGOLY ČI STĚNY) PLATÍ PRAVIDLO ŽE ZADNÍ TAŽNĚ ŘEŽEME NA KRÁTKO PŘEDNÍ NA VĚTŠÍ POČET OČEK (ZADNÍ MYŠLENO PROSTOR S MENŠÍM SLUNEČNÍM OSVITEM).

PROTOŽE ŘEŽEME V MĚSÍCI KDY SE STŘÍDAJÍ ODPOLEDNÍ VYŠŠÍ TEPLOTY S RANNÍM MRAZÍKEM S ŘEZEM KLIDNĚ POČKEJME DO POLEDNÍCH HODIN. ROSTLINA JE PO ZIMĚ STÁLE MIMOŘÁDNĚ KŘEHKÁ A TOTO MUSÍME MÍT NA PAMĚTI. PŘI ŘEZU NIKDY NEKUŘTE A DO VINOHRADU A KE KEŘŮM VINNÉ RÉVY POUŠTĚJME POUZE TOHO KDO ŘEŽE. VĚTŠÍ POHYB OSOB NENÍ ŽÁDOUCÍ PROTOŽE SE ZVYŠUJE MOŽNOST POŠKOZENÍ ROSTLIN.

ŘEZ KONČÍME KOLEM 16.HODINY ABY BYL ČAS NA DŮSLEDNÉ ODKLIZENÍ NASTŘIHANÉHO "DŘÍVÍ" Z VINOHRADU. ZVYK PÁLENÍ NA HROMADÁCH MEZI KEŘI RÉVY ZÁSADNĚ NEPRAKTIKUJTE.


BŘEZEN


MĚSÍC BŘEZEN JE PRO VINAŘE VE ZNAMENÍ NEUTUCHAJÍCÍ SNAHY "VNUTIT" KEŘŮM RÉVY POŽADOVANÝ TVAR. ŘEŽEME BEZ OHLEDU NA VLASTNÍ POHODLÍ A MÁME NA PAMĚTI ŽE PROVÁDÍME "ZŘEJMĚ" NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OPERACI V CELOROČNÍM CYKLU VINOHRADU. PAMATUJTE SI NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLO

RÉVU ŘEZEM PŘIPRAVUJEME O PŘIROZENOU PLODNOST A JE JENOM NA VINAŘI KOLIK  JI ZANECHÁ PLODNÝCH OČEK. ALE TAKÉ PLATÍ ŽE KDYŽ JE NA KEŘI MÉNĚ HROZNŮ BUDOU SAMOZŘEJMĚ KVALITNĚJŠÍ.

NA DOTAZ KOLIK BY MĚLO BÝT NA KEŘI KILOGRAMŮ HROZNŮ NELZE JEDNOZNAČNĚ ODPOVĚDĚT A OSOBNĚ SI MYSLÍM ŽE ANI ŽÁDNÉ UNIVERSÁLNÍ PRAVIDLO NENÍ. 
MUSÍME MÍT NA MYSLI PŘEDEVŠÍM INDIVIDUALITU KAŽDÉHO KEŘE.  CHCI TÍM JENOM UPOZORNIT ŽE S VINOHRADEM JE TO JAKO S LIDMI. TAKÉ V NĚM NAJDEME SILNÉ JEDINCE, LENOCHY , PRACANTY ČI NĚJAKOU TU NEMOCNOU CHUDINKU.

PŘI ŘEZU ZÁLEŽÍ NA VEDENÍ KTERÉ JSTE SI ZVOLILI PŘI VYSAZENÍ VINOHRADU. TO SAMÉ LZE APLIKOVAT I PRO ZAHRÁDKÁŘE KTEŘÍ VLASTNÍ NĚJAKÝ TEN KEŘÍK U ZDI ČI KŮLNY.
ABYCHOM MĚLI NADĚJI NA ÚRODU ZDRAVÝCH A CHUTNÝCH HROZNŮ. NEMUSELI SE TRÁPIT S PLÍSNĚMI MUSÍME KEŘ PROVZDUŠNIT, ZJEDNODUŠIT A ZPŘEHLEDNIT. ŽÁDNÁ TMAVÁ A STINNÁ ZÁKOUTÍ, ŽÁDNÉ PŘEKRÝVÁNÍ LISTŮ A TAŽŃŮ. 

ŠTĚPOVÁNÍ VINNÉ RÉVY

 POKUD SE ZABÝVÁTE MYŠLENKOU ROZMNOŽENÍ VINNÉ RÉVY MŮŽETE VYUŽÍT NĚKOLIK ZPŮSOBŮ. ŠTĚPOVÁNÍ JE Z NICH NEJSNADNĚJŠÍ A ZVLÁDNE JEJ KAŽDÝ. PODMÍNKOU JE VĚDĚT ŽE ŘEŽEME NA ŠTĚPY VŽDY LOŇSKÉ DŘEVO A SAMOZŘEJMĚ  JIŽ PLODÍCÍCH KEŘŮ. ŠTĚP BY MĚL BÝT ASI 35 CM DLOUHÝ A VYBÍRÁME VŽDY PROSTŘEDNÍ DÍL. POČET OČEK NENÍ ROZHODUJÍCÍ A JE OD ODRŮDY K ODRŮDĚ ROZDÍLNÝ. NAŘEZANÉ "DŘEVO" ROZLOŽÍME DO DOLÍKU A ZAHÁZÍME PÍSKEM. PÍSEK JE VHODNÝ PRO ABSORPCI VLHKOSTI. 
ŠTĚPY NECHÁME V ZEMI AŽ DO KONCE KVĚTNA. LÉPE ŘEČENO, AŽ DO ODEZNĚNÍ "ZMRZLÝCH MUŽŮ".

VLASTNÍ SADBA VINNÉ RÉVY MÁ JEDNU ZÁSADNÍ VÝHODU. RÉVA JE JIŽ AKLIMATIZOVANÁ NA PŘÍRODNÍ PODMÍNKY KTERÉ U VINAŘE PANUJÍ. ZNÁTE PŘECE ONY NÁKUPY Z KATALOGŮ.  PODLE OBRÁZKŮ BY SE MĚLO JEDNAT PŘÍMO O ZÁZRAČNOU ROSTLINU, ALE PO DORUČENÍ ZJISTÍME ŽE REALITA A PŘEDSTAVA JSOU OD SEBE ZNAČNĚ VZDÁLENY. A TO JEŠTĚ ANI NEMLUVÍME O TOM ŽE NEVÍME V JAKÝCH PODMÍNKÁCH BYLA RÉVA PŘIPRAVOVÁNA A RYCHLENA( NĚKDY I VE SKLENÍKU).
TAKOVÁ SADBA DOŽÍVÁ VĚTŠINOU JEDNOHO ROKU (POKUD JI SADÍME DO DRSNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ) ČI TRPÍ MNOHA NEDUHY. PROTO SE NEBOJTE PUSTIT DO VLASTNÍ SADBY.
A BŘEZEN JE NA JEJÍ PŘÍPRAVU TÍM NEJLEPŠÍM MĚSÍCEM.

ÚDRŽBA KOLÍ, DRÁTĚNEK, OPĚR A STĚN.

PŘI JARNÍM ŘEZU MÁME NEJLEPŠÍ PŘÍLEŽITOST PÉČE O OPĚRY A VEDENÍ RÉVY. JE TO JEDNODUŠŠÍ PROTOŽE KDYŽ RÉVU OŘEŽEME SNADNO SI ZKONTROLUJEME STAV DŘÍVÍ ČI OPĚRY. A VĚŘTE ŽE NEDŮSLEDNOST SE MŮŽE ZLE VYPLATIT. TŘEBA V LÉTĚ PO BOUŘCE MŮŽE VODA A VÁHA LISTŮ A HROZNA VÉST KE ZLOMENÍ OPĚRY A SPADNUTÍ KEŘE.
POKUD ZJISTÍME ŽE JE OPĚRA NESTABILNÍ LEHCE JI VYMĚNÍME. ROZHODNĚ SE VYHNEME LÁMÁNÍ TAŽŇŮ KDYBYCHOM SE K TOMU ODHODLALI V PLNÉM RŮSTU KEŘE.
POKUD MÁME RÉVU NĚKDE U PLOTU ČI STĚNY ZKONTROLUJTE PTAČÍ HNÍZDA A VOSÍ BÁNĚ.

JARNÍ NÁTĚR RÉVY PROTI KADEŘAVOSTI

II KDYŽ JE KADEŘAVOST U RÉVY VINNÉ (AKARINÓZA) SPÍŠE ESTETICKOU CHOROBOU JARNÍCH MĚSÍCŮ, RADĚJI SI S NÍ PORADÍME A NEBUDEME RÉVOVÝ KEŘ VYSTAVOVAT ZBYTEČNÉMU PLÝTVÁNÍ OCHRANNÝMI PRYSKYŘICEMI A SILICEMI. KADEŘAVOST ZPŮSOBUJE , OKEM , NEPOSTŘEHNUTELNÝ ROZTOČ HÁLČIVEC RÉVOVÝ. TEN ZIMUJE POD STAROU KŮROU RÉVOVÝCH KEŘŮ A PŘED JARNÍM PROBUZENÍM SE ROZŠIŘUJE PO CELÉ ROSTLINĚ. NA JEHO POTŘENÍ ČI LIKVIDACI SI VYSTAČÍME S NAŘEDĚNÝM ROZTOKEM SULKY V POMĚRU 10L VODY A 0.5 DCL SULKY. NA NÁTĚR POUŽÍVÁME NEJLÉPE SMETÁČEK A PŘED NÁTĚREM SAMOTNÝM JE DOBŘE RÉVU ŠETRNĚ ZBAVIT HRUBŠÍM KARTÁČEM OPADÁVAJÍCÍ KŮRY. 

ALE POUZE TÉ KTERÁ SE SAMA UVOLŇUJE.

POKUD SE ROZHODNETE NÁTĚR APLIKOVAT JE NYNÍ TA NEJLEPŠÍ DOBA.
UPOZORŇUJI PŘEDEM NA ZNAČNĚ VÝRAZNÝ ZÁPACH SULKY. PROTO SE RADĚJI OBLÉKNĚTE DO PRACOVNÍHO, PŘI NÁTĚRU NIC NEJÍME A NEPIJEME, NEKOUŘÍME A PRACUJEME V HOLINKÁCH . 
SE SULKOU PRACUJEME ZÁSADNĚ V RUKAVICÍCH. 
NAMÍCHANÝ ROZTOK SE SNAŽÍME ZPRACOVAT TOHO DNE KDY BYL PŘIPRAVEN.


PRVNÍ KOPAČKA NA VINOHRADU

To že je nutné kypření půdy na vinohradu je známá a prokázaná praktika našich předků. Půda se po dlouhé zimě provzdušňuje a lépe přijímá vláhu které se do ní dostává v podobě dešťových kapek či sněhových vloček. Ač to může vypadat že je momentálně vody dost, nenechte se mýlit. Bude stačit teplejší duben a vody bude v půdě rapidně ubývat, vzduch se počne vysušovat a také se prodlouží sluneční svit. Kopačku provádíme zatím mělkou a nakupčenou zeminu(u nás písek) z hlav zatím neodstraňujeme.

Síran draselný. Ano či ne?

SÍRAN DRASELNÝ POUŽÍVÁME PŘEDEVŠÍM V PŘÍPADĚ, ŽE VINOHRAD NEOŠETŘUJEME ORGANIKOU ČI KOMPOSTEM. DRASELNÁ SŮL JE DŮLEŽITÁ PRO VYBUDOVÁNÍ PEVNÉHO LISTU, TŘAPINY A PLODU. NEDOSTATEK DRASLA V PŮDĚ POZNÁME SNADNO, HNĚDÝMI A USYCHAJÍCÍM OKRAJEM LISTŮ (NE V DŮSLEDKU SUCHA). 

POKUD SE ROZHODNETE SÍRAN DRASELNÝ APLIKOVAT, NYNÍ JE NEJHODNĚJŠÍ ČAS. GRANULÁT SE TOTIŽ ROZKLÁDÁ POZVOLNA.

 POKUD OŠETŘUJEME JIŽ PLODNÝ VINOHRAD ROZHAZUJTE HNOJIVO DO CELÉ PLOCHY.

PŘÍMO K ROSTLINKÁM JEJ APLIKUJME POUZE V PŘÍPADĚ MLADÉ SADBY.

OŠETŘENÍ STARÉHO DŘEVA 

MĚSÍCI BŘEZNU TRÁVÍME NA VINOHRADU KAŽDOU VOLNOU CHVILKU. VŠÍMÁME SI ZDRAVOTNÍHO STAVU RÉVOVÝCH KEŘŮ A POZORUJEME PRVNÍ NEKLAMNÉ ZNAMENÍ ZAHÁJENÍ VEGETAČNÍHO CYKLU. MÍSTA ŘEZU NA LOŇSKÝCH TAŽNÍCH  POČÍNAJÍ ČERNAT A MOKVAT MÍZOU. ALE NENECHME SE UNÁŠET ONOU KRÁSOU A RADOSTÍ. KEŘ SI CELÝ PROHLÉDNEME PŘEDEVŠÍM STARÉ, NOSNÉ DŘEVO A BABKU. VŠÍMÁME SI PLÍSNÍ, MECHŮ A LIŠEJNÍKŮ. TAKÉ MŮŽEME JEMNÝM KARTÁČEM (NE DRÁTĚNÝM) ODSTRANIT ODCHLÍPLOU, USCHLOU KŮRU. VYPLATÍ SE NÁM BÝT DŮSLEDNÍ A NEVYNECHAT PŘEDEVŠÍM HŮŘE DOSTUPNÁ MÍSTA. VÝVAZY PROVÁZKEM ČI LÝKEM MUSÍME ODŘEZAT A NAHRADIT NOVÝMI NEJDÉLE DO TŘÍ LET. JINAK HROZÍ ŽE NÁM ZAROSTOU DO ROSTLINY.                      DUBEN


MĚSÍC DUBEN JE MĚSÍCEM RADOSTI VINAŘŮ  Z PRVNÍCH LÍSTKŮ NAŠÍ MILOVANÉ RÉVY. PRÁCE JSOU JIŽ V PLNÉM PROUDU A VINOHRADU VĚNUJEME CO NEJVÍCE ČASU. PŘEDEVŠÍM PREVENCI.NELENÍME A VYRAZÍME KAŽDÉHO DNE MEZI ŘÁDKY A SLEDUJEME JAKÉKOLI ZMĚNY A OKAMŽITĚ NA NĚ REAGUJEME. 

DO NAŠEHO PRACOVNÍHO KALENDÁŘE SI ZAPÍŠEME

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OPERACÍ MĚSÍCE DUBNA JE PREVENTIVNÍ POSTŘIK PROTI PADLÍ RÉVY VINNÉ. DODRŽUJEME NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA. 
POSTŘIK APLIKUJEME SULKOU ŘEDĚNOU V POMĚRU 8 LITRŮ VODY A 0.5 DL SULKY. POSTŘIK PŘIPRAVUJEME Z VLAŽNÉ VODY (NEPOUŽÍVEJTE LEDOVOU VODU) A K OPERACI PŘISTUPUJTE AŽ SE OHŘEJE VZDUCH A ROSTLINY SAMOTNÉ (NE BRZY RÁNO). SULKOVÝ POSTŘIK MUSÍ BÝT VÝRAZNĚ ŽLUTÉ BARVY TEDY ČERSTVÝ, APLIKACE STARŠÍHO (BÍLÉ BARVY) SNIŽUJE VÝRAZNĚ JEHO ÚČINNOST. POSTŘIK MŮŽEME POUŽÍT POUZE DO "VATOVÝCH PUKŮ". ZELENÉ LISTY BY MOHL POPÁLIT. POSTŘIK APLIKUJEME ROZPRAŠOVACÍ TECHNIKOU ( NÁTĚR NENÍ PRO MOŽNÉ POŠKOZENÍ PUPENŮ MOŽNÝ). 
PADLÍ JE NEBEZPEČNÁ NEMOC VINOHRADŮ A U KEŘŮ A ODRŮD KTERÉ JSOU JIM PRAVIDELNĚ SUŽOVÁNY, KLIDNĚ POSTŘIK OPAKUJEME ( POMĚR SULKY A VODY SNIŽUJEME  8 LITRŮ VODY NA 2 CL SULKY).
 
VINOHRAD BUDE PROCHÁZET KAŽDODENNÍ ZMĚNOU A PRÁVĚ V TOMTO ČASE MÁME NEJLEPŠÍ PŘÍLEŽITOST KE KONTROLE STAVU JEDNOTLIVÝCH ROSTLIN PO PŘEZIMOVÁNÍ. 
MUSÍME BÝT POZORNÍ A VĚŘTE, ŽE SE NÁM DŮSLEDNOST POZDĚJI VYPLATÍ. SLZENÍ RÉVY SE NEBOJTE , V KRÁTKÉM ČASE (JELI DOBŘE VEDEN ŘEZ ) PŘESTANE MÍZA TÉCT A BUDOU SE TVOŘIT NAHNĚDLÉ VATOVÉ PUKY ZE KTERÝCH VYROSTOU LÍSTKY. JAK DROBNÉ NÁM MOHOU PŘIPADAT ALE NENECHME SE MÝLIT. V DOBĚ VRCHOLNÉHO RŮSTU JE RÉVA SCHOPNA PŘIDAT DENNĚ I DESÍTKU CENTIMETRŮ.

V MĚSÍCI DUBNU SI TAKÉ PŘIPRAVÍME DOSTATEK MATERIÁLU NA KŘEHKÉ VÝVAZY NOVÝCH TAŽŇŮ. CHRÁNÍME JE TAK V NEJCHOULOSTIVĚJŠÍM OBDOBÍ RŮSTU RÉVY PROTI ODLOMENÍ V DŮSLEDKU MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ ČI SILNÉHO VĚTRU. PAMATUJEME SI PRAVIDLO ŽE NOVÉ TAŽŇĚ NIKDY
NEUTAHUJEME 

PROTI DŘEVU ALE ZÁSADNĚ NA DRUHÉ STRANĚ PODPĚRY ČI KOLE 


DUBEN JE MĚSÍCEM OPAKUJÍCÍCH SE TEPLOTNÍCH VÝKYVŮ ALE NEZOUFEJTE (A NEDÁVEJTE NA TRAGICKÉ PŘEDPOVĚDI POČASÍ) RÉVA JIŽ ZAHÁJILA SVÉ VEGETAČNÍ OBDOBÍ RŮSTU A NA TOMTO STAVU NEMŮŽE SLABŠÍ POKLES NOČNÍCH TEPLOT NIC ZMĚNIT. 

OŠETŘENÍ RÉVY PO JARNÍCH MRAZECH


Letošní rok, jak víme, se zapsal tragicky do historie francouzského vinařství. V oblasti Bordeaux naměřili 7.dubna neuvěřitelných -6°C a výsledkem je ztráta úrody nejenom pro letošní rok ( nezapomínejme že réva zakládá na plodnost minimálně na rok příští a pokud přišla o plodná očka nasadí sice nová( záložní) ale výsledek bude nesrovnatelný( především v kvalitě hrozna). Pokud se nějaký ten mrazík dostaví ( v roce 2017 nám vše pomrzlo včetně jahod, ořechů a višní) je potřeba vědět, že révu musíme ošetřit a tím ji trochu usnadnit opakovaný nástup.

JAK POSTUPOVAT ?

Jako první pravidlo si zapamatujeme že nesmíme sami v žádném případě odstraňovat mrazem spálené lístky, puky či tažně. Rostlina právě prožívá výrazný zásah do svého cyklu a nepotřebuje ještě naše stříhání či trhání. Posečkejme až se odumřelých částí sama zbaví. 

Ošetřujeme lehkým postřikem proti plísním a houbovým onemocněním ( réva je oslabena a tak lze předpokládat že s nastupujícím oteplováním se na ní bude střídat jedna nemoc za druhou (révový keř je jako imunity zbavený člověk). Postřik si připravíme podle následujícího receptu.

10 litrů destilované vody
35 gramů hašeného vápna
20 gramů modré skalice

Vápno si namočíme večer před plánovaným postřikem.

Modrou skalici si také namočíme  večer před plánovaným postřikem.


Obě složky zvlášť.

V dopoledních hodinách( nejlépe za slunečného dne) si po, přecedění obou roztoků, smícháme rozpuštěné vápenné mléko a modrou skalici.


POZOR ! Lijeme vždy skalici do vápna nikoli naopak.


DRUHÁ KOPAČKA NA VINOHRADU


Provzdušnění a odlehčení půdy(letos mokré po vydatných deštích) je pro révový keř velmi důležité. Druhou kopačku provádíme v dubnu s ohledem na sluneční svit(za mokra posečkejte) a již definitivně odstraňujeme navršenou půdu či písek ( u nás) z babky a po oschnutí můžeme šetrně odstranit případnou vrstvu zeminy co se drží na hlavě révy( obzvláště u straších rostlin). Kopeme klidně i do hloubky a můžeme odstranit i případné plevely. ty první jarní jsou velmi agresivní a tak je (i přes slabý vzrůst nepodceňujte). Pro ty kteří hnojí organickou směsí mezi řádky je na místě obrátit podzimní " nálož" živin pro naší milovanou révulku, aby lépe zetlela.


Sadba štěpovaných sazenic vinné révy


Množí se nám dotazy kdy je správný čas pro výsadbu štěpovaných sazenic vinné révy. Letošní rok ukázal, že kdo si počkal dobře udělal. Ač se tvrdí že je lepší sadit révové štěpy co nejdříve aby se dobře nasytily vodou z vlastní zkušenosti začínáme sadbu až po 30.květnu. I když je štěp bez puků a lístků mráz mu rozhodně nesvědčí ( dnes ráno u nás byl sotva jeden stupeň nad nulou). Proto doporučujeme raději posečkat.


A nezapomínejme na "obávané zmrzlé muže."

Květen


Měsíc květen bývá již pro vinohradníka ve znamení vyvazování prvních tažňů a nezřídka i měsícem odkvětu révy. Ale letošní květen je přeci jenom o nějaký ten týden opožděný. Ale dobře. Lepší než v loňském roce, kdy jsme sice měli nasazeno na květy a réva v dubnu vypadala velmi nadějně, ale květnový nevlídný čas naděje mnohých ukončil. Vinohrad sledujte a každý den si najděte chvilku na kontrolu nasazení oček a jejich vývoji. Vody je dost a i když týden neprší půda je dostatečně nasycena. Také je to tím že trávy a stromy teprve nastupují do vegetačního cyklu.

Nejdůležitější akcí května bude postřik proti padlí.


Padlí je obávaný protivník a ničitel hroznů". Pokud vinohrad ponecháme " svému osudu" spláčeme nad úrodou a raději mezi řádky ani nebudeme chodit. Pohled na listy a především hrozny je více než žalostný. 

Bio postřiky proti padlí?


Musíme přiznat že padlí je soupeř houževnatý a poradit si s ním "bez chemie" není nic jednoduchého. Aplikovali jsme následující postřiky:

Rebarbora
Kopřiva
Levandule
Česnek

ale výsledek se minul účinkem. Sulka se nám jeví stále jako osvědčený prostředek a myslím, že pokud ji budeme aplikovat do " vatových puků" a třeba i opakovaně, padlí se nedostaví a pohled na zdravý vinohrad nám bude dostatečnou odměnou za snahu.

Výsadba nových sazenic révy vinné.


 V květnu nastává ideální čas k výsadbě jednoletých šťepů. S výsadbou posečkáme až do odeznění "zmrzlíků"  protože révový štěp bez kořenového systému s několika očky se nedokáže, i minimálnímu rannímu mrazíku, ubránit a zakrytí se nám jeví jako zbytečné a dosti manipulačně" nebezpečné". Mladé pučky jsou velmi křehké.

Příprava půdy


I když kolují různé pověsti o náročnosti révy na půdu, mnohé zkušenosti hovoří o opaku. Réva je houževnatá rostlina a s vyjimkou " klasické půdní nepohody" roste a plodí i na místech která se nám mohou jevit jako zcela nevhodná.  K lepšímu stavu půdy u nás ( zvláště pro první roky) poslouží písečné odlehčení. Půdu obohacujeme o "vátý písek" v poměru až 1/3 který ji zjemní, zlehčí a prohřeje. Písek v kombinaci se spraší, půdním humusem a částečným podílem jílu, tvoří pevný a zdravý základ.

Čerstvé kopřivy jsou pro vinohrad a zahradu nenahraditelné.


Jaro a kopřivy tak nějak patří k sobě a naše babičky je přidávaly do nádivek a míchaných vajíček. Málo se však uplatňují mezi zahrádkáři a přitom  jsou obrovským zdrojem živin, křemíku a dezinfikují proti lehčím plísním, lišejníku. roztočům i mechům. Nálev si připravíme snadno a po vystydnutí jej přecedíme a můžeme aplikovat ve formě zálivky či postřiku. Černá, inkoustová barva je znakem dobře zvoleného poměru kopřiv a vody. S kopřivami můžete pracovat až do doby jejich květenství, ale největší "sílu" mají právě v těchto dnech.


ZAČÍNÁ VEGETAČNÍ RŮST VE VINOHRADU.

Ve vinohradu se tedy dějí věci. Očka nalézáme na loňském "dřevu" a pokud jsme dobře ostříhali je to radost k pohledu.

Ale zatím počet oček nikterak neregulujte

Vinohrad se probouzí a nemějte obavy že by měsíční opoždění nedohnal. Pokud vám zbude nějaká ta chvilka s klidem se pustíme do první vegetační "kopačky" ve vinohradu.


Vinohrad se nám nyní mění před očima každým dnem a hodinou. I když nás straší deštivým počasím a poklesem teplot, oproti loňskému roku, jsme na tom lépe a nehrozí "kalamita" a tak nezbývá než se těšit na další zázraky na vinohradu.

Některé z odrůd se teprve probouzejí


U odrůd které se probouzí jako první jsou již patrné lístky a v nich malé hrozínky, ale pozdnější odrůdy teprve začínají s malými pupínky co se velmi rychle změní v listy. Proto nepropadejte panice když to vypadá " že se nic neděje" .Réva deficit ve zpoždění několika týdnu hravě dožene o to nemám strach.

Nastává ideální čas k dalšímu prokypření půdy.


Když nalezneme trochu času, motyku do ruky a na kopačku. Půda se prokypřuje a provzdušňuje a především likvidujeme případné plevely před jejich odkvětem a tím si ušetříte v budoucnu práci.


Sadba nové révy


Letošní květen je přímo ukázkový k výsadbě nové révy. Půda je dostatečně vlhká a tak máme zvýšenou šanci na její uchycení a  vybudování s´dostatečné síly k přečkání své první zimy. 

U nás sadíme naši "zocelenou" révu z nařezaných šťepů které jsme umístili v únoru do zakládacích stanovišť. Nové štěpy jsou provlhčené a mají již patrná oka. Ale jsou bez kořínků( ty budou mít až druhým rokem). 

Pokud zvolíme sadbu do "školky" , tedy do řad ze kterých budeme na podzim či jaře přesazovat nezapomínejme na manipulaci která nás čeká. Budoucí sadbu nesmíme zakládat příliš "nahusto" abychom při jejím přesazování nepoškodili kořínky.

Pokud zvolíme sadbu " na stanoviště" vykopeme v řádcích jámy. V případě vedení na hlavy dodržujeme na našem vinohradu následující vzdálenosti.

Hlavy jsou od sebe na řádcích vzdáleny 2 metry. Myslíme také na "organické hnojení" a tak si mezi řádky necháváme dostatečný prostor (postačí také 2 metry). Sem budeme aplikovat "organické dobroty" ob rok a v případě mladého vinohradu poprvé po 3 letech. 

PAMATUJTE !!!

PŘI VÝSADBĚ SE MŮŽE ZDÁT ŽE PROSTOR JE DOSTAČUJÍCÍ, ALE AŽ ROSTLINY VYROSTOU MÍSTA NÁHLE ZNAČNĚ UBUDE. 

MYSLETE NA TUTO SKUTEČNOST JIŽ NYNÍ A UŠETŘÍTE SI PRÁCI , ZVÝŠÍTE POHODLÍ PRO JEJÍ VÝKON A ROSTLINÁM DODÁTE ZNAČNÉHO VEGETAČNÍHO PROSTORU.


Abychom pro několik hlav "navíc" v řádku zbytečně nazahušťovali celý vinohrad. 

Při sadbě révových štěpů si musíme dávat pozor na naběhlá či rašící očka. A i když se může stát že raší na obou stranách najednou, vždy se snažíme ukládat silnější konec do země. Vycházejme ze skutečnosti že révový štěp (letošní) je pouze klacek nasycen vodou a přijímá živiny pouze ze "dříví" , ale rychle nasadí rosné kořínky aby mohl fungovat. Štěpy sadíme do země v poměru 2/3 zem 1/3 nad zemí( je to výhodné kvůli pozdějšímu rámování, tedy odřezávání rosných kořínků). Sadbu nikdy nevkládáme do suché či vyprahlé země i když se nám může zdát že je dostatečně mokro, Raději do jamky nalejte vodu a můžete vytvořit příjemné bahýnko. 

Révový štěp zásadně nezapichujeme do hlíny s použitím síly.

Jo a než révu zahrnete obložte ji čerstvou kopřivou. Je to ten nejlepší zdroj živin pro budoucí rostlinu a dezinfekce pro půdní mikroflóru.
V měsíci květnu se připravujeme na první vývazy.


První vývazy tažňů jsou prací pro trpělivé a opatrné ruce. Tažně jsou mimořádně křehké a doporučuji nejprve zajistit nosné dřevo a až pak tažeň. Ten je v ohrožení z mechanického poškození a silného větru,

Zobonoska


 Modří predátoři s dlouhým sosáčkem (zobonoska). Pěknej prevít tenhle brouček. Révu v plné síle neohrozí ale v jejím rozpuku dokáže napáchat pěkné škody. Vyplatí se důsledná kontrola( zobonoska stočí list a saje z něj mízu až celý tažeň uschne) takže ji snadno odhalíme a mechanicky odchytíme a likvidujeme.Obaleči

Na vinohradu a na zahradách se setkáváme s několika druhy obalečů. Jsou to nebezpeční škůdci a jejich housenky pěkní žrouti. Na vinohradu se objevují v květnu a později ještě v červenci. Ale letos nemají zatím co obalit. My s nimi však nemáme žádné větší problémy. Stovky a stovky keřů levandulí jsou spolehlivými bojovníky s těmito drobnými motýlky.

Přítomnost obalečů rozpoznáme snadno. Listy jsou smotány do tvaru doutníku a později uschlé odpadávají na zem. V nich je v "bavlnce" uložena housenka která se krmí a krmí. A pozor.

Sotva se listu dotknete je housenka hned na zemi. Spustí se na tenké pavučince. Takže nezbývá než list bez otálení zmáčknout mezi prsty a tím ji zahubit.


Třetí kopačka na vinohradu


Ke konci měsíce května bychom měli ještě stihnout prokypřit půdu na vinohradu. Pomůžeme tím s lepším startem révě, okysličíme a odlehčíme půdu( letošní květen je dosti mokrý) ale také se zbavíme plevelů a můžeme se přesvědčit jaká je kvalita vrchní vrstvy půdy. Ta je pro révu( obzvláště na jaře) velmi důležitá. Prohřívá se jako první a réva zde čerpá značnou část živin. Prostřední vrstva(tolik důležitá pro vlásečnicové kořínky) je stále dosti studená. Kypření půdy nám také pomůže zjistit jaká je její  kvalita. U nás na vinohradu( protože hnojíme jenom organikou) jsou v ní žížaly a půda je kyprá( jako čerstvě pomleté kafe) a skládá se z drobných částeček. navíc ji obohacujeme v poměru 1/3 vátého písku. Pokud bychom objevili larvy chrousta musíme je bez milosti odstranit, ale u nás se naštěstí nevyskytují.

Nezapomínejme že kvalitní půda ve vinohradu se sama nevytvoří a pokud necháme "vinohrad" svému osudu bude stále víc a víc strádat protože živiny brzo vyčerpá.Larva chrousta (ponrava)


Kdo by neznal chrousta? Velikej letní a těžkopádnej brouk kterej se k večeru stahuje na vysoké stromy. Co však představuje nebezpečí pro zahrádkáře a vinohradníky je jeho larva (ponrava). Ta žije pod zemí klidně až 5 let a žere a žere a roste. Má silná kusadla a dokáže napáchat pěknou škodu na mladé zelenině. Zimuje v hloubce až 1 metr a je aktivní pouze na jaře a v létě. Pokud jej objevíte při kopačce či rytí bez milosti jej odstraňte. Je to škůdce a na zahradu či vinohrad rozhodně nepatří. Je velmi houževnatý ( samička zahrabává vajíčka až 20 cm hluboko) a larvy žijí na naší zahradě, aniž bychom měli o jejich přítomnosti tušení. Ovšem když na ní narazíme nelze přehlédnout( je až 5 cm dlouhá) a žádnej krasavec to tedy není.
Vylamování tažňů na " babce."


S razantním nástupem teplého počasí lze očekávat" konečně" nástup i na vinohradu. Réva se zelená před očima a nám nastává příprava na " zelenou sklizeň". jako první se zaměříme na " babku" vinné hlavy. Babka je "tradiční a historický"název pro spodní část keře. Stává že je u některých odrůd doslova obsypán novými tažni a ty musíme opatrně odstranit, aby se révový keř či hlava nevysilovala. Dáme si pozor však na stav keře. Může se stát že některý keř málo obrazí a tak si raději ponechme nějakou tu zálohu kdyby... 

Pamatujme si, že réva se brání před nepřízní loňského roku spícími očky a z těch vyráží tažně i u hlav slabých či mrazem poškozených.


A nad neduživou révou "nelámejte hůl"  může obrazit klidně až v červnu či červenci a růstově vše dožene. Takže na likvidaci " neaktivního keře" je času dost a dost.


Sadba vinných štěpů


No vidíte jak nám to uteklo. Před několika týdny jsme si povídali jak se připravuje réva na štěpování a nyní je nejlepší čas na vykopání " pokladů" a její sadbu. V jakém je stavu záleží na místě" uložení" ale letošní jaro bylo velmi mokré a tak se "révovým štěpům" dařilo.


Připravíme si půdu na sadbu a věnujeme ji řádnou pozornost. Kameny, plevel, drny a jílovité hroudy do "vinné školky" rozhodně nepatří. Révu sadíme do vyhloubených řádků asi 30 cm od sebe a ze dvou třetin "pod zeminu". U nás se réva sadí zásadně kolmo " na stojku". Pamatujme na fakt že s révou budeme v příštím roce manipulovat při přesazování a tak si vytvoříme dostatečný prostor na přesadbu. Do řádků položíme nařezanou kopřivu( jarní bez květenství) a nalijeme do nich vodu. Révový štěp nezapichujeme silou ale opatrně jej přihrnujeme kyprou zeminou. Dá to sice práci, ale "podzemní puky" vyžadují opatrnost. Některé z nich vlivem slunečních paprsků uschnou, štěp však záhy obrazí, ale některé se změní na lístek.

Pamatujme si že v prvním roce révový štěp potřebuje pravidelnou a dostatečnou zálivku.


Červen

Měsíc červen je za "normálních" okolností ve znamení vázání a vylamování a vázání. Ovšem letošní rok nám však s tradicemi trochu zahýbal. V červnu se zaměříme především na "zelenou sklizeň" a první probírku nasazených hroznů.

Pamatujte si že je sice pěkný pohled na révový keř obalený hrozny, ale rostlina neúměrně trpí, napadají ji častěji nemoci a kvalita hroznů je nižší. Ovšem žádné pravidlo kolik nechat na keři hroznů není. Jde to od hlavy k hlavě. Jedna je silnější, druhá zase slabší. Prostě svět vín funguje jako náš svět lidí.


Zelená sklizeň tažňů.

Protože máme v červnu trochu zpoždění tak je právě nyní ten nejlepší čas k vylamování a probírání nasazených tažňů. Jdou snadno vylamovat a rostlinu  "výlom" nepoškodí. Ale pokud už má více jak tři patra vzrostlých listů je nutné je střihat a jedno patro listů ponechat na rostlině. K probírce přistupujte velmi pozorně a i když to "trochu bolí" přece jenom si usnadníme práci až bude rostlina v plné síle vzrůstu.

První vývazy 


I když to v květnu moc nevypadalo já vám to říkal. Réva se proměňuje před očima a dohání zpoždění mílovými kroky. Protože jsme " největrnější " měsíc absolvovali bez listů tak nám je moc neprobral. Tažně jsou mimořádně křehké a tak jim stačí několik větrných poryvů" a už se válejí" na zemi. Smutný pohled. Abychom tomu předešli naučíme se vývazy a jsme opravdu důslední a denně se věnujeme této činnosti.

Révu sledujeme každý den a stále pokračujeme i v redukci hroznů i na mateřské rostlině.


Především sledujte zda se hrozny nepřekrývají, nestíní si, nejsou vrostlé do vývazů či nemají pokřivené listy a květy na opěrné koli. Protože za nějaký ten týden bude rostlina v plné zeleni a pak už by mohlo být pozdě.

Stínové zákoutí, zahuštěné listoví a neprodyšnost jsou líhní pro plísně.


Zálistky


Zálistky jsou častým zdrojem sporů zda odstranit bez vyjimek či přece jenom připustit že mají pro rostlinu svůj nezastupitelný význam.


Pamatujeme si že :

u mladých rostlin je neodstraňujeme ( mám na mysli rostlinky 1. či 2. roku po výsadbě).

v nepříznivém roce( rok 2020 byl v květnu a počátkem června studený a deštivý) a právě zálistky nahradily mateřské listy a postaraly se o přísun živin a přeměny škrobů v cukry při dozrávání hroznů.


i když je rok příznivý ponechávejme poslední patro dvou listů na rostlině. Zálistek se stará o: 

CUKERNATOST PLODU
(platí nejenom u vinné révy ale třeba i u rajčat)

Zálistky však nikdy nesmíme nechat bez povšimnutí. Svým bujným růstem by zahušťovaly keř a rostlinu neúměrně vysilovaly.


Druhý podlom


Tím že jsme provedli první probírku tažňů naše práce s regulací úrody zdaleka nekončí. Vracíme se opakovaně k jednotlivým keřům a probírku opakujeme dokud se nevytvoří stabilní tvar s dostatečným prostorem pro zrání hroznů bez zahuštění či překrývání jinými tažni. Kolikrát to vinaře bolí ale neváhejme. Tažně, které ponecháme nám úrodu hravě nahradí a hrozny budou kvalitní a zdravé. Podlomů budeme provádět několik a v žádném případě je nelze opomenout. 


Pozor musíme dát na jednotlivé odrůdy a jejich charakter. Některé rostou téměř bez zálistků a "nařídko" jiné jsou klasické " zahušťovače" a ve svém růstu neustávají a nasazují a nasazují.


Proto si do našeho pracovního kalendáře napíšeme že podlom a vývazy rychle rostoucích tažňů jsou nejdůležitější červnovou prací na vinohradu.


Vývazy a tvarování keře


 V měsíci červnu nás čeká velmi zodpovědná a důležitá práce. A tou jsou vývazy sloužící k upevnění tažňů s květy a jejich formování do tvaru který jsme pro tento rok zvolili. Mám tím na mysli že některé z keřů mohly být loňským deštivým a chladným květnem poškozeny a tak je na nás jak jim pomůžeme s obnovou. Stává se že raději necháme z babek vyrazit dlouhé a zdravé tažně a začneme" od začátku" než abychom podporovali neduživé a poškozené tažně ve vyšších partiích.


Proto se důsledně zaměřme na vývazy a věnujme jim dostatek času. To, že s nimi zacházíme jakoby byly z porcelánu není snad ani nutné připomínat.
Prvý zelený podlom


I když nám vinohrad roste před očima a najednou si nevíme s tou záplavou zelených listů, tažňů a květů rady zásadně se nepouštíme do osečkování ( sestřih zelených vršků). 


Pamatujeme si pravidlo že tažně nestříháme a nezkracujeme dokud réva neodkvete.Zkracování přerostlých tažňů.


Vinohrad se mění každým dnem a vinařovi nastává nekončící čas probírek, podlomů a vývazů. Rostliny nabírají na síle a měsíc červenec je jejich nejprodukčnějším měsícem. I když se nám zdají přerostlé a někde i tažně visí dolů, posečkejme se střiháním až po odkvětu. Jakmile se objeví kuličky budoucích hroznů a květenství se začíná točit směrem dolů můžeme se zkracováním začít.


Pravidlo pro řez je 3 listy nad budoucím hroznem můžeme zkrátit tažeň.


Ideální bude slunečný den kdy nám sluneční paprsky pomohou se zatažením řezu. Naopak zásadně neřežeme když prší. 


S rostlinou zacházíme opatrně a klidně na ní i mluvíme.Řez je totiž dosti zásadní "chirurgický" zákrok v jejím vegetačním období.


Listovat a listovat 


Měsíc červenec je zřejmě ve vinohradu měsícem nejdůležitějším a vegetačně nejnáročnějším pro rosliny a především pro vinaře samotné. Musíme mít stáále na paměti pravidlo vzdušného vinného keře. A této myšlence podřizujeme vše. 

Lítost a otálení s řezem na "později" se může nepříjemně a především pracovně zkomplikovat. Réva nyní nabírá na síle a roste rovnou před očima. Hrozny jsou již patrné a točí se dolů a vinař musí být stále ve střehu. Důsledná kontrola a prevence šetří přírodu a také vinařovu kapsu za nákup postřiků. Takže heslo měsíce července zní :


LISTOVAT


Rovnání hroznů


Jakmile se počnou objevovat budoucí hrozny nastává nám nejdůležitější práce. každou volnou chvilku jsme na vinohradu protože PREVENCE je velmi důležitá a šetří nám čas. Když si prohlížíme jednotlivé vinné keře( už je známe osobně) všímáme si také hroznů. Některé jsou třeba zachycené za lýkovým provazem, či se spojí dohromady a nebo jsou omotány úponami. S citem je srovnáme dokud to ještě jde. Když vám prorostou do provazů v době zralosti nehnete s nimi. Dochází pak k jejich poškození a hrozny jsou často napadeny nemocí.

Nelitujte hroznů o které přicházíme při probírce nadbytečných tažňů.

Kdysi, kdosi řekl že jich je tolik jako těch co zústavají na vinohradu. Souhlasím a i když to " bolí" je to nezbytné. Co je navíc musí pryč. Později bychom svého nerozhodného řezu litovali. Rostliny by se zahustily zelení a staly by se nepřehledné. O kvalitě hroznů není snad třeba ani mluvit.


Ještě se vrátíme k rovnání hroznů...


Pro několik dotazů na tuto problematiku přidáváme několik základních informací a dvě detailní fotografie. 

Jistě souhlasím s názorem že v případě velkých výměr vinohradů na tuto činnost není kdy. Ale my přece také oslovujeme malovinaře a ti už mají čas i chuť se o správný růst hroznů postarat.

Výhody narovnání hroznů jsou následující:

-dozrání hroznu do maximální kvality

-provzdušnění keře vinné révy

-omezení výskytu plísní

-zajištění slunečního osvitu na celý hrozen

-hrozen se nedotýká svojí plochou listu či dřeva
-při opakované kontrole máme lepší přehled o stavu hroznů a při probírce si usnadňujeme práci

-nezapomeňte, že hrozny se ještě několikanásobně zvětší a kdyby zarostly do sebe není možné je rozbalit. Vznikl by tak ideální prostor pro onemocnění a nám by se přidaly k naší péči zbytečné starosti.

připomínám ještě jednou


POZOR NA MIMOŘÁDNOU KŘEHKOST HROZNŮ PŘI MANIPULACI S NIMI


PLÍSNĚ

Nevím jak kde, ale v červenci se u nás počínají objevovat nějaké náznaky plísní. Máme na ní základní pravidlo a to je

PREVENCE

POKUD BUDETE POZORNÍ A VŠÍMAVÍ TAK SI S NIMI PORADÍTE. POKUD JE NECHÁTE ROZJET A DO VINOHRADU SE DOSTANETE JEDNOU ZA MĚSÍC, TAK  SI ZADĚLÁVÁTE NA PĚKNÝ MALÉR.


Jako každá houba plíseň  potřebuje k životu vlhko, stín, bezvětří a dostatek "potravy".

 Pomyslete na to při práci na vinohradu a máte vyhráno. Je jisté že plísně napadají přednostně oslabené rostliny ,ale od toho je zde vinař který svůj vinohrad zná.


ZAMĚKÁVÁNÍ HROZNŮ


Toto období si naši předci  označovali termínem Zavírání Hory. Jedná se o čas kdy vinař může pouze přihlížet dění a vývoji hroznů ale již do jejich zrání mnoho nezasahuje. Je známý fakt že pokud překonáme zdárně vývoj hroznů do tohoto stádia "máme skoro vyhráno". Plísně a nemoci, špatně opylené bobulky či poškozené bobulky jsou vyselektovány a hrozny již může ohrozit pouze hmyz, ptactvo či nepřízeň počasí. V období zaměkávání( hrozny jsou průsvitné a mají již takřka zralou velikost se nepoužívá žádného postřiku či chemického ošetření.

Nezapomínejme že se hrozny budou brzo používat je konzumaci.

Přivítáme vaše rady a budeme potěšeni, když se s námi podělíte o vaše zkušenosti. Pokud vás něco napadne využijte náš kontaktní formulář.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

VÁŽÍME SI TOHO ŽE S NÁMI SPOLUPRACUJETE. PROTOŽE NIKDO Z NÁS NENÍ VŠEVĚDOUCÍ ALE  SPOLEČNĚ TOHO MŮŽEME DOKÁZAT HODNĚ