Mokřadní biotop. 

Obdivuhodné společenství vlhkomilných a vodních rostlin. 

Expozice vodních, mokřadních a rašeliništních rostlin nabízí zajímavý a originální výlet do společenství svěží zeleně, věčné vlhkosti a zářivých barev. Desítky druhů vodních živočichů, hmyzu a především obojživelníků se stane vašimi společníky při návštěvě našeho Mokřadního biotopu.

Mokřadní biotop je součástí Vinohradu ve Smrkovém Týnci a byl založen v roce 2021. Rozkládá se na ploše necelých 3000 m² a tvoří jej soustava desítek rybníčků, tůněk, rašeliništních ploch, potočního koryta, vřesoviště a vrbový lesík.

Biotop slouží také k výuce ochrany přírody a významu vody v krajině a je využíván několika dětskými kroužky které u nás organizujeme. Mimo jiné je také zapojen  jako součást poznávacího testu v celorepublikové přírodovědné soutěži  základních škol, kterou u nás též organizujeme.


Naše rostliny 

Rostliny které zde můžete spatřit jsou vybírány z původní české květeny a záměrně se vyhýbáme rostlinám exotickým a nepůvodním ( až na několik světlých výjimek). 

A tak u nás uvidíte elegantní rákos žlutý, vždy vzpřímený stulík obecný, krasavici vachtu trojlistou, několik druhů orobinců, pichlavou sítinu rozkladitou, přesličkovitou prustku obecnou a mnohé a mnohé další.

Naše žáby.

Žabky u nás nalezly svůj domov a jsou vděčnými a mimořádně oblíbenými obyvateli, především u dětských návštěvníků, našeho mokřadního biotopu. Volně se u nás lze setkat se skokanem zeleným, hnědým, skřehotavým, štíhlým a krátkonohým, kuňkou ohnivkou, ropuchou obecnou, ropuchou zelenou a krasavicí rosničkou.  

Naši obojživelníci

V době námluv budí údiv barvami hýřícím svatebním vybarvením a i když je jejich život ukryt většinu roku pod vodní hladinou, pozornému návštěvníkovi nemohou uniknout. Volně se u nás lze setkat s čolkem obecným, čolkem karpatským a vzácně i s mlokem skvrnitým.

Otevírací doba a provoz mokřadního biotopu ve Smrkovém Týnci.

Otevírací doba pro veřejnost.

Duben a říjen.

Pondělí  až pátek            10 -16 hodin.
Sobota                                 9-14 hodin
Neděle                               13-17 hodin.

Květen a červen

Pondělí až pátek              10 -16 hodin.
Sobota                                   9-19 hodin
Neděle                                 10-17 hodin

Červenec a srpen

Pondělí až pátek               10 -16 hodin.
Sobota                                    9-20 hodin
Neděle                                    9-17 hodin

Otevírací doba pro školní exkurze.

Otevírací dobu Mokřadního biotopu lze přizpůsobit vašim časovým potřebám po předešlé domluvě.

Vstupné

Dospělí               50 Kč
Děti                     30 Kč
Zvýhodněné rodinné           100 Kč

BOHUŽEL PRO ROK 2023 JE PROVOZ OMEZEN Z DŮVODU OPRAV SILNIC A BUDOVÁNÍ KANALIZACE V OBCI SMRKOVÝ TÝNEC.