Mokřadní biotop. 

Obdivuhodné společenství vlhkomilných a vodních rostlin. 

Expozice vodních, mokřadních a rašeliništních rostlin nabízí zajímavý a originální výlet do společenství svěží zeleně, věčné vlhkosti a zářivých barev. Desítky druhů vodních živočichů, hmyzu a především obojživelníků se stane vašimi společníky při návštěvě našeho Mokřadního biotopu.

Mokřadní biotop je součástí Vinohradu ve Smrkovém Týnci a byl založen v roce 2021. Rozkládá se na ploše necelých 3000 m² a tvoří jej soustava desítek rybníčků, tůněk, rašeliništních ploch, potočního koryta, vřesoviště a vrbový lesík.

Biotop slouží také k výuce ochrany přírody a významu vody v krajině a je využíván několika dětskými kroužky které u nás organizujeme. Mimo jiné je také zapojen  jako součást poznávacího testu v celorepublikové přírodovědné soutěži  základních škol, kterou u nás též organizujeme.


Naše rostliny 

Rostliny které zde můžete spatřit jsou vybírány z původní české květeny a záměrně se vyhýbáme rostlinám exotickým a nepůvodním ( až na několik světlých výjimek). 

A tak u nás uvidíte elegantní rákos žlutý, vždy vzpřímený stulík obecný, krasavici vachtu trojlistou, několik druhů orobinců, pichlavou sítinu rozkladitou, přesličkovitou prustku obecnou a mnohé a mnohé další.

Naše žáby.

Žabky u nás nalezly svůj domov a jsou vděčnými a mimořádně oblíbenými obyvateli, především u dětských návštěvníků, našeho mokřadního biotopu. Volně se u nás lze setkat se skokanem zeleným, hnědým, skřehotavým, štíhlým a krátkonohým, kuňkou ohnivkou, ropuchou obecnou, ropuchou zelenou a krasavicí rosničkou.  

Naši obojživelníci

V době námluv budí údiv barvami hýřícím svatebním vybarvením a i když je jejich život ukryt většinu roku pod vodní hladinou, pozornému návštěvníkovi nemohou uniknout. Volně se u nás lze setkat s čolkem obecným, čolkem karpatským a vzácně i s mlokem skvrnitým.

Otevírací doba a provoz mokřadního biotopu ve Smrkovém Týnci.

Otevírací doba pro veřejnost.

Duben a říjen.

Pondělí  až pátek            10 -16 hodin.
Sobota                                 9-14 hodin
Neděle                               13-17 hodin.

Květen a červen

Pondělí až pátek              10 -16 hodin.
Sobota                                   9-19 hodin
Neděle                                 10-17 hodin

Červenec a srpen

Pondělí až pátek               10 -16 hodin.
Sobota                                    9-20 hodin
Neděle                                    9-17 hodin

Otevírací doba pro školní exkurze.

Otevírací dobu Mokřadního biotopu lze přizpůsobit vašim časovým potřebám po předešlé domluvě.

Vstupné

Dospělí               50 Kč
Děti                     30 Kč
Zvýhodněné rodinné           100 Kč