Botanický a přírodovědný  kroužek


Vinohrad ve Smrkovém Týnci  byl již od svého vzniku koncipován jako mikrobiotop a přírodě byla věnována mimořádná pozornost. Výsledkem této snahy je, že se u nás můžete potkat běžně s celou řadou chráněných živočichů a rostlin. 


Nachází se zde tak ideální prostor pro dětské botanické a přírodovědné aktivity.Botanický a přírodovědný kroužek je určen především pro děti se skutečným zájmem o ochranu přírody a její poznání.


Děti se u nás učí respektu k přírodě, mohou se zapojit do projektu Zelené terapie a ti nejnadanější získají možnost letní brigády na pozici průvodců ve stálé Expozici rostlinných biotopů, která je nově součástí našeho vinohradu. 


Velmi oblíbeným je již tradiční letní prázdninový tábor, který se koná přímo v biotopu Lužního lesa v našem areálu.


Schůzky se konají každou sobotu v exkluzivním prostředí našich zahrad od 10 hodin. Po dohodě s dětmi nabízíme možnost změny termínu schůzek.V případě dotazů nás můžete kontaktovat na našem E-mailu, zavolat či se k nám do Smrkového Týnce přijet rovnou podívat. 

Práce s půdou je základem zelené terapie a návratem k prapůvodním kořenům lidstva

Termíny schůzek botanického kroužku


Schůzky se konají od 10 hodin na našem vinohradu ve Smrkovém Týnci každou sobotu. kroužek zahajujeme v měsíci dubnu a ukončujeme jeho činnost v měsíci říjnu.

Děti si přinesou 2 sešity ( jeden na poznámky a komunikaci s rodiči) druhý pro vytvoření herbáře ( je potřeba velký nelinkovaný sešit), dále pracovní rukavice, konvičku k zalévání, hrabičky a pracovní oblečení.

Cena kroužku je 150 Kč na měsíc.


Projekt Zelené terapie

Projekt Zelené terapie

Různých terapií můžeme naleznout na internetu desítky. Nejprve si snad řekněme co vlastně slovo terapie znamená ( jedná se o soubor léčebných praktik či léčbu za účelem ovlivnit průběh nemoci). 

Projekt Zelené terapie podle Petra Doležala však cílí na opačnou stranu problému. Jejím výsledkem nemá být zlepšení stavu lidských pacientů, ale vytvoření vhodného prostředí pro rostliny a stromy a upozornit tak na jejich nezastupitelné místo v našem životě. 

To, že se začíná právě u dětí není pouze symbolické gesto nadšeného propagátora Návratu Petra Doležala "protože děti jsou, staletí trvajícím nezodpovědným přístupem k přírodě, přímo ohroženy. "


každá rostlina je naším zeleným kamarádem