BOTANICKÝ A PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
První schůzka s dětmi se zájmem o navštěvování Přírodovědného kroužku a s jejich rodiči se koná na vinohradu ve Smrkovém Týnci v neděli 26.března od 14 hodin.

První schůzka Botanického kroužku v roce 2023 se koná v sobotu 1.dubna od 10 hodin.

Botanický a přírodovědný  kroužek


Vinohrad ve Smrkovém Týnci  byl již od svého vzniku koncipován jako mikrobiotop a přírodě byla a je věnována mimořádná pozornost. Výsledkem této snahy je, že se u nás můžete potkat běžně s celou řadou chráněných živočichů a rostlin. 

Nachází se zde ideální prostor pro dětské botanické a přírodovědné aktivity. Protože dnešní děti jsou generací, která současnou nezodpovědnou devastaci přírody pocítí nejvíce.


BOTANICKÝ KROUŽEK

Botanický kroužek je určen především pro děti se zájmem o práci s půdou, pěstitelství plodin a květin. Děti se u nás naučí základní úkony potřebné pro pěstování zeleniny a některých druhů ovoce. Důraz je kladen na znalosti získané vlastní praxí a také teoretická cvičení, sběr léčivek a vedení herbáře.

Cena za měsíční školné je 150 Kč

Schůzky Botanického kroužku se konají každou sobotu v exkluzivním prostředí našich zahrad od 10 hodin do 14 hodin. Botanický kroužek zahajujeme v měsíci dubnu a ukončujeme jeho činnost v měsíci říjnu. Děti jsou pojištěny a rozděleny do skupin po šesti.

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK je novinkou pro rok 2023.

Je určen dětem se zájmem o živou přírodu. Ti se u nás naučí respektu k přírodě, mohou se zapojit do projektu Zelené terapie, Vlastním pozorováním a především prací se podílí na vytvoření prostředí pro život obojživelníků, ryb, plazů,,,  a ti nejnadanější získají možnost letní brigády na pozici průvodců. 


V letních měsících připravujeme akci Noc na vinohradu s možností večerního a nočního pozorování a metodických cvičení. 


V případě zájmu o účast v některém z našich kroužků nás můžete kontaktovat na našem E-mailu, zavolat či se k nám do Smrkového Týnce přijet rovnou podívat. 

Práce s půdou je základem zelené terapie a návratem k prapůvodním kořenům lidstva

Termíny schůzek botanického kroužku v roce 2023


Schůzky se konají jako v roce 2022 od 10 hodin na našem vinohradu ve Smrkovém Týnci každou sobotu. Kroužek zahajujeme 1.dubna 2023.

Nové děti si přinesou s sebou na první schůzku 2 sešity ( jeden na poznámky a komunikaci s rodiči) druhý pro vytvoření herbáře ( je potřeba velký nelinkovaný sešit), dále pracovní rukavice, konvičku k zalévání, hrabičky a pracovní oblečení. Tyto pomůcky a pracovní oblečení si mohou ponechat během činnosti kroužku v klubovně.

Projekt Zelené terapie

Projekt Zelené terapie

Různých terapií můžeme naleznout na internetu desítky. Nejprve si snad řekněme co vlastně slovo terapie znamená ( jedná se o soubor léčebných praktik či léčbu za účelem ovlivnit průběh nemoci). 

Projekt Zelené terapie podle Petra Doležala však cílí na opačnou stranu problému. Jejím výsledkem nemá být zlepšení stavu lidských pacientů, ale vytvoření vhodného prostředí pro rostliny a stromy a upozornit tak na jejich nezastupitelné místo v našem životě. 

To, že se začíná právě u dětí není pouze symbolické gesto nadšeného propagátora Návratu Petra Doležala, ale jak říká  " děti jsou, staletí trvajícím nezodpovědným přístupem k přírodě, nejvíce ohroženy. " protože i malé děti ví že:

každá rostlina je naším zeleným kamarádem