BAREVNÝ SVĚT KVĚTIN

Stálá expozice rostlinných biotopů.

Vážení přátelé přírody, všemožných květinových barev, vůní, poletujících motýlů... 

Od roku 2022 otevíráme, při našem vinohradu ve Smrkovém Týnci, stálou expozici rostlinných biotopů. Návštěvníci mohou poznat úchvatný svět léčivých bylin, skalniček, původní české luční květeny, vodních rostlin, mokřádových rostlin, vřesoviště s rašeliništěm, písečných rostlin, levandulové pole, typický provensálský vinohrad s kulturami jihofrancouzských zemědělských plodin či pálivý svět feferonek.  

Expozice je otevřena každý den. 

V pondělí až pátek a v neděli  od 1o.  do 16. hodiny. 

V sobotu od 10. do 19. hodiny.

Školní exkurze probíhají od pondělí do pátku. V čase exkurze je expozice pro ostatní veřejnost uzavřena. 

Termíny exkurzí naleznete na našich stránkách s dostatečným předstihem, aby jste si mohli naplánovat vaší návštěvu u nás.

 Návštěvníkům nabízíme navíc základní gastronomické služby v "Posezení pod ořechem" , možnost nákupu našich vlastních bylinkových a levandulových výrobků v Levandulovém obchůdku, zakoupení francouzských či našich vlastních vín, chráněných obchodní známkou Pater Noster.

Cena vstupného pro dospělého je 

100 Kč.

Cena vstupného pro děti od 6 do 15 let 

je 50 Kč.