SVĚT KVĚTIN

Stálá expozice rostlinných biotopů.

Vážení přátelé přírody, všemožných květinových barev, vůní, poletujících motýlů... 

Třetího května roku 2022 otevíráme, při našem vinohradu ve Smrkovém Týnci, stálou expozici rostlinných biotopů s názvem SVĚT KVĚTIN.

Návštěvníci mohou poznat úchvatný svět léčivých bylin, skalniček, původní české luční květeny, vodních rostlin, mokřadních rostlin, vřesoviště s rašeliništěm, písečných rostlin, levandulové pole, typický provensálský vinohrad s kulturami jihofrancouzských zemědělských plodin či pálivý svět feferonek.  

Expozice je otevřena každý den. 

V pondělí až pátek a v neděli  od 1o.  do 16. hodiny. 

V sobotu od 10. do 19. hodiny.

Školní exkurze probíhají od pondělí do pátku. V čase exkurze je expozice pro ostatní veřejnost uzavřena. 

Termíny exkurzí naleznete na našich stránkách s dostatečným předstihem, aby jste si mohli naplánovat vaší návštěvu u nás.

 Návštěvníkům nabízíme navíc základní gastronomické služby, možnost nákupu našich vlastních bylinkových a levandulových výrobků v Levandulovém obchůdku, zakoupení francouzských či našich vín, chráněných obchodní známkou Pater Noster.

Cena vstupného pro dospělého je  50 Kč

Cena vstupného pro děti od 6 do 15 let 

je 20 Kč.

REZERVACE A OBJEDNÁVKY EXKURZÍ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO E-MAILU ČI TELEFONICKY.